Ana Sayfa Blog

Kadınlarda İdrar Kaçırma

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA

Kadınlarda idrar kaçırma kişinin kontrolü dışında oluşan, sosyal ve/veya hijyenik problem yaratan idrarı tutamama durumudur. Kadınlarda idrar kaçırma ülkemizde idrar kaçırma sıklığını araştıran çalışmalar menopozdaki kadınların %40-69’nun, doğurganlık çağındaki kadınların 20-46’sının değişik derecelerde idrar kaçırdığını ortaya koymaktadır. Bu kadınların beşte dördü, kadınlarda idrar kaçırma yaşlanma ve doğumun doğal bir sonucu olarak görmektedir. Kaba bir hesapla ülkemizde 3.5-4 milyon kadın bu durumdan müzdarip olmasına karşın bunların beşte biri tedavi için hekime başvurmaktadır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Kadınlarda İdrar kaçırma % 10’u kaçırma nedeniyle ped kullanmakta, aktivasyonlarını sınırlamakta ve bu durumdan yaşam kaliteleri olumsuz etkilenmektedir. Sıklığını araştırdığımız bir çalışmamızda ciddi biçimde idrar kaçıran ve tedavi gerektiren kadınların dörtte üçüne gittikleri hekimler idrar kaçırmayla ilişkili soru sormamaktadırlar (Demirci ve ark. İstanbul Jinekol Obstet Derg. 1999)

kadınlarda idrar kaçırma

Kadınlarda İdrar kaçırma kadınları nasıl etkiliyor ? :  Kadın sürekli ped veya bez kullanmakta, kaçırma ve koku nedeniyle sosyal ilişkilerde bulunamamakta ve kendini evi ile sınırlamaktadır. Bu durum bazen ciddi psikolojik sorunlara yol açmaktadır.

kadınlarda idrar kaçırma nedenleri nelerdir?

Kadınlarda idrar kaçırma, en önemli nedeni pelvis tabanının ve idrar torbasının destek dokusunun zayıflamasına bağlı olarak oluşan idrar kaçırmadır.

Kadınlarda Stres tipi idrar kaçırma

Belirttiğimiz bu tip idrar kaçırmada, hasta öksürüp aksırdığı, zorlandığı zaman istem dışı idrar kaçırmaktadır.

Bu durum genellikle çok sayıda doğum yapma, iri bebek doğurma, evde kendi kendine doğum yapma, zor doğum yapma, müdahaleli doğum yapma ya da eğitimli olmayan kişiler tarafından doğurtulma ile ilişkilidir.

Kadınlarda idrar kaçırma, ayrıca ağır işlerde çalışma, ileri yaş, menopoz, uzun süren kabızlık, şişmanlık, astım, bronşit gibi akciğer hastalıklarına bağlı olarak da görülebilir. Ülkemizde doğum sayısının fazla olması nedeniyle istem dışı idrar kaçırmanın büyük bölümünü stres tipi idrar kaçırma oluşturmaktadır ve sıklıkla doğurganlık çağındaki genç kadınlarda rastlanmaktadır. En sık görülen ikinci neden ise Sıkışma tipi kadınlarda idrar kaçırma diye adlandırdığımız idrar torbası idrarla dolarken nedeni bilinmeyen bir şekilde idrar torbası kasının kasılmasına bağlı olarak oluşan istem dışı idrar kaçırmadır. Buna aşırı aktif mesane sendromu da denmektedir.

Bu tip idrar kaçırma, sıklıkla suyla ilgili işlerde ani idrar yapma hissinin oluşması ve tuvalete yetişememe tarzındadır. Bazı hastalarda birinci ve ikinci neden birlikte görülür. Bu tip idrar kaçırmaya mikst (karma) kadınlarda idrar kaçırma denir.

Kadınlarda İdrar kaçırma hasta ürojinekoloji yada kadın ürolojisi ile ilgili özel eğitim almış bir hekim tarafından değerlendirilmelidir. Muayene sırasında pelvis taban ve vajina desteği araştırılmaktadır. Ayrıca poliklinikte yapılabilen basit klinik testlerden de yararlanır. Bunlar hastanın günlük idrar alışkanlıklarını yazdığı 3 günlük idrar günlüğü ve  ne kadar idrar kaçırdığının saptandığı ped testdir. Kadınlarda İdrar kaçırma eğer hastanın idrar kaçırması komplike, birlikte ciddi pelvik organ sarkması varsa ya da ameliyat geçirmişse bu hastalarda ürodinami dediğimiz idrar torbası fonksiyonlarının araştırıldığı testler yapılmalıdır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma Tedavisi nelerdir ve nasıl seçilmektedir?

Kadınlarda İdrar kaçırma

Kadınlarda idrar kaçırma, olan hastanın tedavi seçimi şikayetlerinin ağırlığına ve muayene bulgularının değerlendirilmesine bağlı olarak yapılmaktadır.Hastanın şikayetleri hafifse ya da sıkışma tarzında ameliyat dışı yöntemler ile tedavi edilir ve hastalığın ilerlemesi durdurulabilir. Kadınlarda İdrar kaçırma, ameliyat dışı yöntemler ilaç, davranış tedavisi, fizik tedavi, peserler, Kegel egzersizleri, botoks ve manyetik sandelyedir. Bu tedavilerden manyetik sandalye son yıllarda öne çıkmıştır. Avantajı hastanın giysileriyle manyetik alan oluşturan bir koltuğa oturmasıdır.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Bu manyetik alan idrar torbası, kalın barsağın son kısmı, pelvis tabanını çalıştırarak etkili olmaktadır.

Kadınlarda İdrar kaçırma

Bu yöntem yalnız idrar kaçırmada değil genişlemiş vajina, gaz, gayta kaçırma, orgazm bozukluklarında da etkilidir. Ayrıca gece kaçırmaları ve prostat ameliyatı sonrası kaçırmalarda kullanılmaktadır. Kadınlarda idrar kaçırma hastanın şikayetleri ciddi ve yaşam kalitesini olumsuz etkiliyorsa, stres tip kaçırması ya da karma idrar kaçırması varsa tedavi seçeneği ameliyattır. Ameliyat düşünülen hastanın çok iyi değerlendirilmesi gerekir. Unutmayalım kadınlarda idrar kaçırma ki en etkili ameliyat ilk ameliyattır ve ameliyat sayısı arttıkça başarı oranı düşmektedir.

Maalesef, hastalarımızın bir kısmını geçirilmiş başarısız ameliyat olan hastalar oluşturmaktadır. Son 20 yıldır idrar kaçırma ameliyatlarında adeta bir devrim olmuş ve uzun dönem başarı oranı % 90’ın üzerinde olan yeni ameliyat tipleri geliştirilmiştir.

Kadınlarda İdrar Kaçırma

Bu ameliyatlar lokal anestezi ile 1-2 santimetrelik çok küçük kesilerle 15-20 dakikada yapılmakta ve hasta hastanede kalmamaktadır.

Kadınlarda idrar kaçırma, bu ameliyatlarda idrar torbasından idrarın dışarı akmasını sağlayan üretra dediğimiz boru şeklindeki organın altına ameliyat ipliklerinden örülmüş 1 santimetre genişliğinde yapay bir bant yerleştirilir(Şekil 1). İstirahat halinde üretra gevşek bırakılan bant üzerine binmemektedir.

Bu nedenle üretra fonksiyonları etkilenmez. Ikınma ve öksürme gibi pozisyonlarda üretra bant üzerine binmekte ve üretra katlandığı için hasta kadınlarda idrar kaçırma (Şekil 2). Bu bant yerleştirilerek normalde olan ama gevşeyen uretropelvik bağ yapay olarak yeniden oluşturulur.

Geçmişte kullandığımız ameliyatlar genel anestezi gerektirmekte, karında ya da vajinada geniş kesiler yapılmakta ve hasta bir kaç gün hastanede kalmaktaydı. Kadınlarda idrar Kaçırma, ayrıca ameliyat sonrası idrar yapamama sorunuyla sık karşılaşılmaktaydı. Başarı oranları ise düşüktü.

Kadınlarda İdrar Kaçırmadan Korunmak için ne yapılabilir?

Korunmak için gebelikte çok iyi bir takip yapılmalı ve normal doğumu zorlaştıran bir neden varsa hasta sezaryenle doğurtulmalıdır. Kabızlık, astım, bronşit gibi pelvis tabanı olumsuz etkileyen hastalıklar varsa tedavi edilmeli, sigara ve fazla kilodan uzak durulmalıdır.

Kadınlarda idrar kaçırma

Kendi kendilerine pelvis taban kaslarını çalıştırdıkları Kegel egzersizlerini normal yaşantılarında ve gebelikte yaşamın bir parçası haline getirmelidirler.

 

Genital Estetik Operasyonlar

genital estetik
genital estetik operasyonlar

Genital estetik operasyonlar, diğer adıyla genital estetik ameliyatları refah düzeyinin artması, iletişim ve tıp teknolojilerinin gelişmesi, ameliyat ve sonrası ile ilgili sorunların azalması ve medyanın konuyla daha fazla ilgilenmesi dünyada estetik ameliyatların giderek artmasına neden olmuştur. Buna paralel olarak genital organlarla ilgili genital estetik operasyonlar da giderek artmaktadır.

genital estetik operasyonlar

Vajina estetik ameliyatları sıklıkla doğum sonrası vajina girişinde yırtık ya da istenmeyen izleri kaldırmak genişleyen vajinayı eski haline getirmek için yapılmaktadır.

Ayrıca bazı doğumlardan sonra vajinanın ön duvarıyla komşu olan idrar torbası sarkmakta ve kadınlar buna bağlı olarak idrar kaçırmaktadırlar.

Genital estetik operasyonlar, vajina arkasında bulunan kalın barsağın son kısmı vajinaya doğru sarkmakta, bu da kabızlık ve büyük abdestle ilişkili sorunlara neden olmaktadır.

Bütün bu sorunlar hem fiziksel olarak cinsel fonksiyon bozukluğu hem de psikolojik sorunlar yaratmaktadır.

Kendi genital organ görünümünden ya da fonksiyonundan memnuniyetsizlik kadınlarda ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir.
Vajina girişinde ve vajinada bu tip sorunları olmayan ama genital organ‘ın dış görüntüsünden hoşnut olmayan kadınlarda da estetik ameliyat isteği giderek artmaktadır.

Genital estetik operasyonlar, tüm bu nedenlerden dolayı genital estetik operasyonlar jinekolojik cerrahide kendine yer bulmuş, pelvis taban hastalıkları ile ilgilenen yan dal olan ürojinekoloji toplantılarında vajina estetiği tartışılan yeni konular arasına girmiştir.
Kadın genital organ yönelik plastik ameliyatlar fonksiyonel ve estetik olmak üzere iki amaca yönelik yapılır.

Genital Estetik Operasyonlar, doğuma bağlı olarak vajina ön duvarı ya da arka duvarı ya da ikisi birlikte genişlemekte bazen vajinadan dışarı çıkabilmektedir. Genital estetik operasyonlar, Ayrıca bazı hastalarda normal doğum sonrası vajinada sarkma olmadan genişleme olmakta ve kendileri ve eşleri bu durumdan rahatsız olmaktadır. Bazı kadınlarda ise vajina doğumsal olarak geniş olabilmektedir ve bu durum cinsel ilişkide sorunlara neden olabilmektedir.

Genital estetik operasyonlar : Vajina genişlik açısından kişisel farklılık göstermekle beraber genellikle doğum yapmamış bir kadında iki parmağın girimine müsaittir. Vajinada arka ve ön duvarda mevcut katlantılar genişlemeyi arttırır.

Genital estetik operasyonlar, vajina boyu ise ortalama 8 cm kadardır. Vajina, enlemesine mevcut birçok katlantı olması sayesinde uyarılma sırasında 15-16 cm uzunluğunda olabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda ise vajinada istenmeye genişlemeler olmaktadır:

• Doğum sayısının fazla olması,
• Zor doğum yapılmış olması
• Doğumda yırtılmalar olması ve uygun teknikle dikilmemesi,
• Doğum sonrası dikişlerde açılma olması,
• İri bebek doğurma,
• Yaşın ilerlemesi ile beraber vajinada destek doku kaybı olması.
• Bazı kadınlarda yapısal olarak vajina geniş olabilir,

Genital estetik operasyonlar, bu tip genişlemelerde hasta çok iyi değerlendirilmeli ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Hafif vakalarda fizik tedavi yöntemleri (Kegel egzersizleri, elektrik stimülasyonu, manyetik sandalye) gibi konservatif yöntemler ve Lazer kullanılmaktadır.

Gerçekten genişlemiş ve konservatif tedaviden yarar görmeyecek olan genital estetik operasyonlar yapılmalıdır. Vajinadaki bu genişlemeye sıklıkla aşağıdaki durumlardan biri ya da birkaçı eşlik edebilir.

• İdrar kaçırma
• Gaz ve büyük abdest kaçırma
• İdrar torbası ve rahim sarkması
• İlişkiden kadının ya da eşinin doğum öncesi kadar zevk almaması
• Vajinaden ilişki sırasında ya da yürürken ses gelmesi

Genital estetik operasyonlar, bu şikayetlerin biri ya da birkaçı varsa aynı seansta yeni tip başarı oranları yüksek ameliyatlarla düzeltilmektedir. Bu ameliyatların bazılarında lokal anestezi kullanılmakta ve hastanın hastanede yatmasına gerek kalmamaktadır. Bu ameliyatlar için hekim iyi seçilmeli ve özellikle pelvik taban ve vajinal cerrahi ile ilgilenen ürojinekoloji konusunda yetkin olmalıdır.

Genital estetik operasyonlar, hakkında bilinmelidir ki ilk ameliyat en etkili ameliyattır. Eğer ikinci, üçüncü kez ameliyat yapılırsa başarı ve memnuniyet oranı düşmektedir. Maalesef, hastalarımızın önemli kısmını daha önce başarısız ameliyat geçirmiş hastalar oluşturmaktadır.

Vajinayı daraltmak için yapılan bazı genital estetik ameliyatlar daralma fazla olmakta ve ilişkiyi mümkün kılmamaktadır. Bu durumda da vajinayı genişletme ameliyatları yapılmaktadır.

Genital estetik operasyonlar genellikle lokal anesteziyle yapılmakta ve yarımla bir saat arasında sürmektedir.

Nedbe dokusu ve izin düzeltilmesi: Doğum sırasında kesilen ve dikilen ya da dikilmeyen yırtık alanlarında nedbe dokusu ya da iz kalmaktadır.

Bunlar hem görüntüyü bozmakta hem de ağrı ve cinsel sorunları oluşturabilmektedir. Küçük bir ameliyatla bu dokular çıkarılıp iz ve reaksiyon oluşturmayacak dikişler kullanılarak vajina girişi eski haline getirilir.

Genital estetik operasyonlar

Klitoropeksi: Klitorisin üzerindeki derinin klitorisi gizlemesi nedeniyle uyarılamamaya bağlı orgazm problemi olan kadınlarda da bu deri ameliyatla alınmakta, klitoris ortaya çıkarılmakta ve kadının sorunu ortadan kalkmaktadır.

Labioplasti:
Vajina estetiği, kadınlarda iç dudakların aşırı büyük olması (hipertrofi) en sık karşılaştığımız genital estetik operasyonlar nedenlerinden biridir.

İç dudakların aşırı büyük olmasının nedenleri şunlardır:
• Konjenital(doğuştan)
• Gelişimsel anomaliler
◦ Androjen hormonların aşırı olması
◦ Mekanik irritasyon
◦ Kronik irritasyon
◦ Fazla masturbasyon yapma
◦ Oral seks
◦ Erken yaşta cinsel ilişki
◦ Tekrarlayan enfeksiyon ve deri iltihapları
◦ Lenfödem
◦ Traksiyonla uzatma.

Genital estetik operasyonlar

İç dudakları büyük olan kadınlar dar pantolonlar ve mayo giyememekte ve cinsel ilişkide zorlukla karşılaşmaktadırlar. Ayrıca bisiklete ve at binerken ağrı hissetmekte, idrar ve adetle ilgili hijyenik problemler yaşamaktadırlar. Bazı kadınlarda vajina girişinde sarkan iç dudakların görüntüsünden estetik olarak rahatsız olmaktadırlar.

Normalde vajinanın iç dudakları görevi vajinayı kapatmak, yabancı cisim ve mikroorganizmaların girmesini engellemek ve ilişki sırasında kayganlaşmayı sağlamaktır. İç dudakların normal genişliği ile ilgili tartışma vardır.

Genel olarak kabul edilen vajina iç dudakları 2 cm civarında olması, dışarı taşmaması ve vajinanın dış dudakları ile en fazla aynı seviyede olmasıdır.
İç dudakların küçültülmesi küçük ve risksiz bir ameliyat ile yapılmaktadır. Günübirlik cerrahi müdahale ile önceden belirlenen fazla doku fonksiyonlarını bozmayacak şekilde kesilip alınır ve iz kalmayacak şekilde dikilir.

Genital estetik operasyonlar

,
Benzer şekilde iç dudakların birinin diğerinden farlı büyüklükte olması hem psikolojik hem de fonksiyonel olarak cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir ve labioplasti gerekli olabilir.
Pubis ya da büyük dudaklara yağ enjeksiyonu: Bazı kadınlarda zayıf olmaya ya da yaşlanmaya bağlı olarak dış dudakların yağ dokusu incelir ve azalır.

Bu durum özellikle mons pubis ismi verilen iki kasığın arasında ve vajinanın üzerindeki kıllı bölgede kendini gösterir. Aynı şekilde dış dudaklarda değişik nedenlere bağlı olarak incelme görülebilir. Bu gibi durumlarda kişinin özellikle karın bölgesinden bir miktar yağ dokusu alınıp bu alanlara enjekte edilerek dış görünüm düzeltilir.

Genital estetik operasyonlar, Pubis ya da büyük dudaklarda yağ dokusunu azaltma: Bazı kadınlarda ya yapısal ya da kilo almaya bağlı olarak bölgelerde fazla miktarda yağ bulunmaktadır. Bazı kilolu kadınlar kilo verdikten sonrada bu bölgedeki yağ dokusu kalmaktadır.

Bu yağ dokusu da lokal anestezi altında alınarak buradaki görünüm eski haline getirilebilir. Bu tip operasyonlar konuyla ilgili özel eğitim, birikim ve beceri gerektirmektedir.

Lazerin genital estetik operasyonlar da kullanımıLazer teknolojilerinin gelişmesi ve yaygın kullanımı jinekolojide de lazer kullanımını getirmiştir
Lazerle vajina daraltma :Lazer kullanılarak vajina dokusu uyarılmakta ve etrafında destek dokuyu artırarak vajinada daralma ve yenilenme meydana getirmektedir.

Ağrısız bir işlemdir. İşlem kısa sürmektedir bir ya da 2 kez uygulanmaktadır. Her kadında kullanılmasına karşın özellikle doğumlardan sonra genişleyen vajinaları düzeltmede etkilidir.

Lazerle vajinal kuruluk tedavisi Her yaşta ve özellikle menopozdaki hastalarda görülen vajinal kuruluk lazerle düzeltilmektedir.
Lazerle ameliyatsız idrar kaçırma tedavisi: Hafif idrar kaçırmalarda ameliyata gerek kalmadan lazerle tedavi edilmektedir.
Lazerle vajinal dudaklar ve etrafının renginin açılması: Koyu ve siyaha çalan renkler lazerle açılabilmektedir.

Genital estetik operasyonlar, lazerle büyük dudaklardaki katlantı ve yaşlanma etkisini ortadan kaldırma: Anti aging amacıyla büyük dudaklar ve pubis te cilt altındaki destek dokusu artırılarak daha gergin ve genç bir görünüm sağlanır.
Lazerle rugaplasti: vajinada doğum, cerrahi müdahale ve yaşlanma ile kaybolan ruga dediğimiz katlantılar lazerle yeniden oluşturulur:
Lazerle labioplasti: Normalden uzun olan iç  vajinal dudaklar kanama olmadan, dikiş atmadan lazerle normal hale getirilebilmektedir.

Vajinal Estetik Ameliyatı

vajinal estetik

Vajinal estetik ameliyatı, refah düzeyinin artması, iletişim ve tıp teknolojilerinin gelişmesi ameliyat ve sonrası ile ilgili sorunların azalması, dünya da estetik ameliyatların giderek artmasına neden olmuştur. Vajinal estetik ameliyatı, genital organlarla ilgili estetik ameliyatlarda bu bağlamda giderek artmaktadır. Vajinal estetik ameliyatı sıklıkla doğum sonrası vajina girişinde yırtık ya da istenmeyen izleri kaldırmak genişleyen vajinayı eski haline getirmek için kullanvajinal estetik ameliyatıılmıştır.

Vajinal estetik Ameliyatı, ayrıca bazı doğumlardan sonra vajinanın ön duvarıyla komşu olan idrar torbası sarkmakta ve kadınlar buna bağlı olarak idrar kaçırmaktadırlar.

Vajina arkasında bulunan kalın barsağın son kısmı vajinaya doğru sarkmakta ve bu da kabızlık ve büyük abdestle ilişkili sorunlara neden olmaktadır.

Vajinal Estetik Ameliyatı, bütün bu sorunlar hem fiziksel olarak cinsel fonksiyon bozukluğu hem de psikolojik sorunlar yaratmaktadır. Kendi genital organ görünümünden ya da fonksiyonundan memnuniyetsizlik kadınlarda ciddi sorunları da beraberinde getirmektedir.

Vajina girişinde ve vajinada bu tip sorunları olmayan ama genital organlarının dış görüntüsünden hoşnut olmayan kadınlarda da estetik ameliyat isteği giderek artmaktadır.

Vajinal estetik ameliyatı, tüm bu nedenlerden dolayı vajina estetiği jinekolojik cerrahide kendine yer bulmuş, pelvis taban hastalıkları ile ilgilenen yan dal olan ürojinekoloji toplantılarında vajina estetiği tartışılan yeni konular arasına girmiştir.

Kadın genital organlarına yönelik plastik ameliyatlar fonksiyonel ve estetik olmak üzere iki amaca yönelik yapılır.

Fonksiyonel ameliyatlar.

Doğuma bağlı olarak vajina ön duvarı ya da arka duvarı ya da ikisi birlikte genişlemekte bazen vajinadan dışarı çıkabilmektedir. Ayrıca bazı hastalarda normal doğum sonrası vajinada sarkma olmadan genişleme olmakta ve kendileri ve eşleri bu durumdan rahatsız olmaktadır.

Vajinal estetik ameliyatı, bazı kadınlarda ise vajina doğumsal olarak geniş olabilmektedir ve bu durum cinsel ilişkide sorunlara neden olabilmektedir. Vajinal estetik ameliyatı, vajina genişlik açısından kişisel farklılık göstermekle beraber genellikle doğum yapmamış bir kadında iki parmağın girimine müsaittir. Vajinada arka ve ön duvarda mevcut katlantılar genişlemeyi arttırır.

Vajinal Estetik Ameliyatı

Vajina boyu ise ortalama 8 cm kadardır. Vajina, enlemesine mevcut birçok katlantı olması sayesinde uyarılma sırasında 15-16 cm uzunluğunda olabilmektedir. Aşağıdaki durumlarda vajinada genişleme olmaktadır:

 •  Doğum sayısının fazla olması,
 •  Zor doğum yapılmış olması
 •  Doğumda yırtılmalar olması ve uygun teknikle dikilmemesi,
 •  Doğum sonrası dikişlerde açılma olması,
 •  Yaşın ilerlemesi ile beraber vajinada elastikiyet kaybı olması.
 • İri bebek doğurma,
 • Bazı kadınlarda yapısal olarak vajina büyük olabilir,

Bu tip genişlemelerde hasta çok iyi değerlendirilmeli ve nedene yönelik tedavi yapılmalıdır. Hafif vakalarda fizik tedavi yöntemleri (Kegel egzersizleri, elektrik stimülasyonu, manyetik sandalye) gibi konservatif yöntemler kullanılmalıdır.

Vajinal estetik ameliyatı, gerçekten genişlemiş ve konservatif tedaviden yarar görmeyecek olan kadınlarda ameliyat yapılmalıdır. Vajinadaki bu genişlemeye sıklıkla aşağıdaki durumlardan biri ya da birkaçı eşlik edebilir.

 • İdrar kaçırma
 • Gaz ve büyük abdest kaçırma
 • İdrar torbası ve rahim sarkması
 • Vajinaden ilişki sırasında ya da yürürken ses gelmesi

Bu şikayetlerin biri ya da birkaçı varsa aynı seansta yeni tip başarı oranları yüksek ameliyatlarla düzeltilmektedir. Bu ameliyatların bazılarında lokal anestezi kullanılmakta ve hastanın hastanede yatmasına gerek yoktur.

Bu ameliyatlar için hekim seçimi iyi yapılmalıdır.  Hekimin özellikle pelvis taban ve vajinal cerrahi konusunda bilgi ve deneyimi yeterli olmalıdır. Bilinmelidir ki ilk ameliyat en etkili ameliyattır.

Vajinal estetik ameliyatı, eğer ikinci, üçüncü kez ameliyat yapılırsa başarı ve memnuniyet oranı düşmektedir. Maalesef, hastalarımızın önemli kısmını daha önce başarısız ameliyat geçirmiş hastalar oluşturmaktadır.

Vajinayı daraltmak için yapılan bazı ameliyatlarda daralma fazla olmakta ve ilişkiyi mümkün kılmamaktadır. Bu durumda da vajinayı genişletme ameliyatları yapıyoruz.

Vajinal Estetik Ameliyatı

Estetik ameliyatlar genellikle lokal anesteziyle yapılmakta ve yarımla bir saat arasında sürmektedir.

Nedbe dokusu ve izin düzeltilmesi: Doğum sırasında kesilen ve dikilen ya da dikilmeyen yırtık alanlarında nedbe dokusu ya da iz kalmaktadır.  Bunlar hem görüntüyü bozmakta hem de ağrı ve cinsel sorunları oluşturabilmektedir. Küçük bir ameliyatla bu dokular çıkarılıp iz ve reaksiyon oluşturmayacak dikişler kullanılarak vajina girişi eski haline getirilir.

 Klitoropeksi: klitorisin üzerindeki derinin klitorisi gizlemesi nedeniyle uyarılamamaya bağlı orgazm problemi olan kadınlarda da bu deri ameliyatla alınmakta, klitoris ortaya çıkarılmakta ve kadının sorunu ortadan kalkmaktadır.

Labiaplasti: Kadınlarda iç dudakların aşırı büyük olması en sık karşılaştığımız estetik ameliyat nedenlerinden biridir. İç dudakları büyük olan kadınlar dar pantolonlar ve mayo giyememekte ve cinsel ilişkide zorlukla karşılaşmaktadırlar.

Ayrıca bisiklete ve at binerken ağrı hissetmekte, idrar ve adetle ilgili hijyenik problemler yaşamaktadırlar. Normalde iç dudakların görevi vajinayı kapatmak, yabancı cisim ve mikroorganizmaların girmesini engellemek ve ilişki sırasında kayganlaşmayı sağlamaktır.

Bazı kadınlarda vajina girişinde sarkan iç dudakların görüntüsünden rahatsız olmaktadırlar. İç dudakların küçültülmesi küçük ve risksiz bir ameliyat ile yapılmaktadır. Günübirlik cerrahi müdahale ile önceden belirlenen fazla doku fonksiyonlarını bozmayacak şekilde kesilip alınır ve iz kalmayacak şekilde dikilir.

Benzer şekilde iç dudakların birinin diğerinden farlı büyüklükte olması hem psikolojik hem de fonksiyonel olarak cinsel hayatı olumsuz etkileyebilir ve labiaplasti gerekli olabilir.

Vajinal estetik Ameliyatı

Pubis ya da büyük dudaklara yağ enjeksiyonu: Bazı kadınlarda zayıf olmaya ya da yaşlanmaya bağlı olarak dış dudakların yağ dokusu incelir ve azalır. Bu durum özellikle mons pubis ismi verilen iki kasığın arasında ve vajinanın üzerindeki kıllı bölgede kendini gösterir. Aynı şekilde dış dudaklarda değişik nedenlere bağlı olarak incelme görülebilir. Bu gibi durumlarda kişinin değişik bölgelerinden bir miktar yağ dokusu alınıp bu alanlara enjekte edilerek dış görünüm düzeltilir.

Pubis ya da büyük dudaklarda yağ dokusunu azaltma: Bazı kadınlarda ya yapısal ya da kilo almaya bağlı olarak bölgelerde fazla miktarda yağ bulunmaktadır. Bazı kilolu kadınlar kilo verdikten sonrada bu bölgedeki yağ dokusu kalmaktadır.  Bu yağ dokusu da lokal anestezi altında alınarak buradaki görünüm eski haline getirilebilir.

Vajinal estetik ameliyatı, bu tip operasyonlar konuyla ilgili özel eğitim, birikim ve beceri gerektirmektedir. Bu tip ameliyatlar ihtisas sırasında öğretilmemektedir. En önemli ameliyat ilk ameliyattır ve hekimin iyi seçilmesi gerekir.

Genital Sarkma Nedenleri ve Tedavisi

genital sarkma

Genital sarkma, organ sarkması idrar torbası ile komşu olan vajen ön duvarının idrar torbası ile birlikte, rahmin ve/veya  vajen arka duvarıyla komşu olan kalın barsağın son kısmının vajenden dışarı doğru sarkmasıdır.  Sarkan kısım çoğunlukla beraberinde vajenin diğer bölümlerini de aşağı doğru çekerek bu alanlarda da sarkmaya neden olmaktadır.

Genital Sarkma

Nedenleri nelerdir?

Genital organ sarkması tedavisi ve en önemli nedenleri doğumla ilgili nedenlerdir. Çok sayıda doğum yapma, zor doğum yapma, iri bebek doğurma, müdahaleli doğum yapma(vakum, forseps) gibi durumlarda pelvisin destek dokusu zarar görmektedir. Buna bağlı olarakda sarkma oluşmaktadır.

Ayrıca kronik akciğer hastalıkları( KOAH, astım, bronşit), şişmanlık, kabızlık, ağır işlerde çalışma, gegenital sarkmanetik yatkınlık ve bağ dokusu zayıflıkları diğer nedenlerdir.

Görülme sıklığı nedir?

Ülkelere ve doğum sayısına bağlı olarak değişmektedir. Doğurganlığın yüksek olduğu ülkemizde oran yüksektir. Doğum yapmış kadınların yarısından fazlasında değişik derecelerde genital sarkma görülmektedir.

Bulgusu nedir? Hangi şikayetler olur?

Genital sarkma tedavisi bulgusu vajende ele gelen kitledir. Hasta önce idrar kaçırabilir. İleri aşamalarda ise tam tersi idrar yapmakta zorluk çekebilir. Hatta vajen ön duvarını parmakları ile yukarı iterek idrarını yapar.

Eğer kalın barsağın son kısmı da sarkmışsa büyük abdestini rahat yapamamakta, kabızlık olmakta ve elle vajen arka duvarına basarak büyük abdestini yapabilmektedir. İlerlemiş vakalarda böbrek fonksiyonlarında da bozulma olmaktadır.

Genital organ sarkması bir diğer önemli sorunda vajenin genişlemesine yada dışarı çıkmasına  bağlı olarak cinsel ilişkinin kalitesinin düşmesidir. Kadın önceki gibi cinsel ilişkiden zevk alamamaktadır. Aynı şekilde eşi de benzer hoşnutsuzluğa sahip olmaktadır.

Genital Sarkma Tedavisi nedir?

Genital organ sarkması tedavisi temel olarak ameliyattır. Yaşlı ameliyat olamayacak hastalarda peser dediğimiz silikondan yapılma halkalar kullanılmaktadır. Bu halkaların sıklıkla çıkarılıp temizlenmesi gerekmektedir.

Genital Sarkma Tedavisi

Genital sarkması tedavisi tedavilerinde de tıbbın ve tenolojinin gelişmesi ile birlikte yenilikler olmuştur. Eskiden başarı oranları düşük ve hastanede uzun süre kalmayı gerektiren ameliyatlar yapılırdı. Günümüzde mevcut ameliyatların yanında meş dediğimiz tıbbi file şeklindeki bezler vajinal yoldan doku altına yerleştirilmektedir. Bu sayede başarı oranları % 90’ın üzerine çıkmıştır.

Vajina Sarkması, Genital Organ Sarkması

Ayrıca yeni bir tedavi yöntemi de robotik cerrahidir. Robotik cerrahide kapalı ameliyatla rahim yada rahim alınmışsa vajen tepesi meşle arkadaki kemik dokuya tespit edilmektedir. Bu ameliyatında başarı oranı % 90’ın üzerindedir. Bu ameliyatta geniş kesi olmamakta, kanama, ağrı az olmakta ve hasta işine erken dönebilmektedir.

Ayrıca cinsel ilişkisi olmayan hastalarda vajen kat kat kapatılmaktadır. Bu da etkili bir yöntemdir.

Genital organ sarkması

Hastalar iyi değerlendirilmeli ve uygun ameliyat yapılmalıdır. Sarkan bütün alanlar tedavi edilmelidir. Eksik bırakılan alanlar ameliyat sonrasında diğer alanlarında sarkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıkta en etkili ameliyat ilk ameliyattır. Sonraki ameliyatlar hem daha zor olmaktadır hem de tekrarlama ihtimali daha yüksektir.

Genital sarkma tedavisi eşlik eden idrar kaçırma da aynı seansta düzeltilebilir.

Rahim Ağzı Kanseri Nedir

rahim kanseri tedavisi

Serviks kanseri olarak anılan rahim ağzı kanseri oldukça yaygın bir kanser türüdür. Kadın doğum uzmanlarının pap smear testini yaygın olarak kullanmaları bu kanser türünün erken dönemde teşhis edilme şansını artırmıştır. Rahim ağzında anormal büyüyen hücreler genellikle 25 ila 35 yaş aralığında tespit edilebilmektedir. Erken dönemde tespit kanseri oluşmadan yakalamak için çok önemlidir.  Eğer erken dönemde yakalanmazsa anormal gelişen bu hücreler zaman içinde kanser hücrelerine dönüşebilmektedir. Rahim ağzı kanseri erken evrede saptanırsa % 95 gibi büyük bir oranla iyileşme sağlanmaktadır.

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim ağzı kanserleri erken dönemde ortaya çıkan spesifik belirtiler yoktur. Kişi normal yaşantısına devam ederken beklenmeyen bu hücresel değişiklikler zamanla kansere dönüşecektir. Her kadın 21 yaşından sonra eğer aktif cinsel yaşamı varsa düzenli olarak jinekolojik muayenesini yaptırmalıdır ve bu muayenede PAP smear testi için örnek alınmalıdır. Rahim ağzı kanserinin İleri evrelerinde ara kanama, menopozdan sonra ortaya çıkan kanamalar, ağrılı cinsel ilişki ve kasık ağrısı gibi sıkıntılar oluşmaktadır. Bu nedenle smear testi ne kadar erken dönemde alınırsa o kadar faydalı olacaktır.

Serviks kanserinde ilk olarak bakılacak bulgular:

 • Başlangıç belirti vermeden sinsice olacağı için hiçbir bulgu vermez(bu dönmede PAP smear tanı koydurucudur)
 • Kanser daha çok etraf dokulara yayılınca bulgular ortaya çıkar
 • Regl dönemleri kanamalarının dışında aşırı anormal kanama, akıntı, iltihaplı görüntü rahim ağzı kanserinde bir bulgu olabilir.
 • Kadının cinsel ilişki esnasında ağrı yaşaması, kanama olması, zor cinsel ilişkiye girmesi serviks kanserinde bir bulgu olarak ortaya çıkabilir
 • İleri evreye doğru iştahsızlık, kilo kayıpları ve kansızlık ortaya çıkar ve hastalar bitkin düşer.

Rahim Ağzı Kanseri

Rahim ağzı kanserinde kesin kanıtlanamayan fakat risk faktörü olarak düşünülen etmenler;

 • Çok eşlilik
 • Cinsel birlikteliklerin 18 yaşından küçük başlaması
 • Çok sayıda doğum yapmış olmak
 • Sigara ve alkol kullanıyor olmak
 • Bakteri ve virus enfeksiyonu geçiriyor olmak
 • A vitamini eksikliği
 • C vitamini eksikliği
 • Sosyoekonomik düzey düşük yaşam tarzı
 • Eşin sünnetsiz olması
 • Zayıf bağışıklık sitemi
 • Genetik yatkınlık

rahim ağzı kanseri

 

Tanı ve tedavisi için neler yapılır?

 • Tıbbi ve fiziki açıdan kadının muayene edilmesi; risk faktörleri açısından hastanın hikayesi alınır. Yatkınlık, geçirilen diğer hastalıklar ve fiziki açıdan durum değerlendirilmesi yapılır.
 • Sistoskopi ve genel anestezi altında muayene yapılıp, kanser yayılımı söz konusu mu bakılır. Bu işlemler uygulanırken anestezi verilir ve gerekli durum varsa; parça doku örneği alınarak işleme konulur.
 • Rektoskopi(kolonoskopi); kalın bağırsak taraması için ışıklı bir boru ve kamera yardımı ile kanser var mı gözlemlenir.
 • Biyopsi; rahim ağzından alınmış örnekler patoloji laboratuarında incelenerek kanser tespit edilir. Evresine ve dağılım şekline göre uygun tedaviye başlanır.

Rahim ağzı kanseri hastalara ne tip görüntüleme testleri uygulanır?

 • Bilgisayarlı tomografi
 • İntravenöz ürografi
 • Manyetik rezonans görüntüleme
 • Gerekirse PET(pozitron emisyon tomografi)

Rahim Ağzı Kanseri

 • Sınırlı ve yayılım göstermemiş İkinci evreye kadar olan (IIA dahil) rahim ağzı kanserleri ameliyat ile tedavi edilir. Bu ameliyatta rahim yumurtalıklar ve vajenin üçte bir üst kısmı, pelviste ve aort etrafındaki lenf düğümleri alınır.

Rahim ağzı kanseri, Daha erken evre tümörleri laparaskopik yada robotik cerrahi ile tedavi etmek mümkündür.. Bu tip cerrahi hastada ameliyat izi bırakmamakta, kanama, ağrı, enfeksiyon daha az olmakta ve hasta daha erken hastaneden çıkmakta ve işine dönmektedir.

 • İleri evre ve genel durumu kötü olan hastalar için daha çok radyoterapi ve kemoterapi tedavileri uygun görülmektedir. Hastalığın organlara dağılımına göre ek önlemler alınabilir ve hastalığın seyrine göre hastayı rahatlatıcı tedaviler yapılır. (Bazı kadınlar için radyo- kemoterapi adı ile anılan kombine tedavi ile ışın tedavisi süreci başlatılır hastalığın seyri hafifletilmeye çalışılır.)

 

İdrar Kaçırma Nedenleri

idrar-kacirma

İdrar Kaçırma Nedenleri

İdrar kaçırma nedenleri, idrar böbreklerden süzülüp mesaneye geldiğinde mesane kasları elastik olduğu için burada depolanmaya başlanır. Buradaki kasların görevi idrarın dışarı atılmasını önleyerek depolanmasına destek olmaktır. İdrar kaçırma nedenleri, idrar torbasından idrarı dışarı atmaya yarayan uretra dediğimiz boru şeklinde organ kadınlarda  anatomik olarak erkeklere oranla daha kısadır. Kadınlarda salgılanan bazı hormonlar üretranın desteğine katkıda bulunmaktadır. Kadınlar idrar yaparken mesanİdrar Kaçırma Nedenlerie kasılır ve hafifçe aşağı doğru hareket eder, uretranın mesane tarfındaki bölümü açılır ve idrar yapılır

Neden idrar kaçar?

Mesanede bulunan enfeksiyonlar, mesanede var olan taşlar, tümörler, menopozdan sonra düşük östrojen düzeyi, yaşlanma gibi faktörlerle idrar kaçırma tetiklenebilir.

İstem dışı idrar kaçırma nedenleri kişiler idrar yapma hissi oluştuğunda ya tuvalete yetişememekte ya da zorlandığında, öksürüp aksırdığında idrar kaçırmaktadır. Her iki şekilde de sıkıntı yaşanmakta ve kontrol dışı olaylar kendiliğinden gelişmektedir. İdrar kaçırma nedenleri,

Daha çok otuzlu yaşını aşmış kadınların yaşadığı bu sıkıntı hastalık gibi görülmez  ve doğum sonrası doğal bir süreç olarak kabul edilir. Oysa bu sıkıntı kişiyi sosyal hayattan uzaklaştırıp depresyon gibi ruhsal sorunlara yol açmaktadır. Bu durum hastalık olarak kabul edilip tedavisi için çözüm yolları aranmalıdır.

İdrar kaçırma nedenleri en önemli nedeni idrar torbasının anatomik desteğinin azalmasıdır. Genellikle doğum etkili faktördür. İri bebek doğurma, çok sayıda doğum yapma, doğumun uzun sürmesi ve müdahaleli doğumlardan sonra öksürüp aksırma sırasında idrar kaçırma görülebilir

Tam idrar tahlili, geçirilmiş hastalık öyküleri, kadın hastaların östrojen seviyeleri, sürekli kabızlık sıkıntısı olan kişilerin bu tip problemlerine yönelik araştırmalar yapılır. Bazı kadınlarda genetik faktörlerin de rolü vardır İdrar kaçırma nedenleri arasında kronik hastalıklar da yerini almaktadır. Şeker hastalığı, kronik kabızlık, kronik akciğer hastalıkları ve sistit problemi yaşayan kişilerde daha sık yaşandığı görülmektedir.

İdrar Kaçırma Nedenleri Nelerdir?

Konusunun aydınlanması için tanıya yardımcı aranan bilgiler nelerdir?

 • Fiziki muayene
 • Yaşam kalitesi ölçekleri (sosyal yaşantının ne kadar etkilendiğini gösterir)
 • Günlük idrar çizelgesi(üriner günlük)
 • Kaçırılan idrarın tespit edilebilmesi için ped test( 1 saatlik ped test)
 • Ciddi olgularda ürodinamik inceleme

İdrar Kaçırma Nedenleri

İdrar kaçırma neden olabilecek ilaçlar nelerdir?

 • Tansiyon düşürmek için kullanılan ilaçlar
 • Depresyon için kullanılan anti depresan grubu ilaçlar
 • Alerji ilaçları
 • Bazı ağrı kesiciler
 • Kas gevşetici ilaçların bazıları
 • İdrar söktürmesi için kullanılan bazı ilaçlar
 • Sakinleştirici amaçla kullanılacak ilaçlar

Miyom Tedavisi Nasıl Yapılır ?

Miyom Tedavisi; Rahimin kas dokusundan kaynaklanan, rahimde ya da rahim ağzında görülen, rahimdeki düz kaslardan gelişen, genellikle yuvarlak şekildeki ve pembe renkteki iyi huylu tümöral yapılardır.

Tümör denilince akla ilk olarak olumsuz durumlar gelir. Çünkü genellikle tümörün halk arasındaki çağrışımı kanser ile ilişkilidir. Ancak tıbbi terim olarak kullanıldığında tümör; vücuttaki iyi ve kötü huylu kitlelerin tamamına verilen addır.

Miyom Tedavisi ile ilgili birkaç bilgi verecek olursak, miyomlar;

 • Rahmin en sık görülen iyi huylu tümörüdür.
 • Uterus (rahim) içinde her yerde görülebilirler.
 • Her yüz kadından yaklaşık 20-25′inde çapı ufak ya da büyük az sayıda ya da çok sayıda, belirti veren ya da vermeyen miyomlara rastlamak mümkündür.
 • En çok 35-45 yaş grubu kadınlarda rastlanır.miyom tedavisi
 • Ergenlik ve menopoz döneminde görülme sıklığı düşer.  Doğurganlık yaşlarında miyom tanısı almış kadınların çoğu menopoza girdiklerinde hastalıklarında hızla gerileme görülür.
 • Genellikle rahimde nadiren de rahim boynunda görünürler.
 • Tüm rahimi büyütüp tek parça gibi olmalarının yanında birden çok yumrular halinde de görülebilirler.

Miyom tedavisi genellikle belirti vermezler. Çoğu kez jinekolojik muayeneler sırasında rastlantı sonucu tespit edilirler. Ancak bu büyüme ile ilgili olarak; adet kanamalarında artış, cinsel ilişki sonrasında kanama, adet arası dönemde ara kanama, sık idrara çıkma, karında büyüme ya da şişlik, adet dönemlerinde yada cinsel ilişki sırasında kuyruk sokumuna doğru ağrı, kanamalar da ki artışa bağlı olarak kansızlık gibi bulgular da verebilirler.

Miyom tedavisi, miyomlar bulundukları yerlere göre adlandırılırlar. Buna bağlı olarak 3 miyom türü karşımıza çıkar:

 1. Subseröz miyomlar: Rahmin dış tabakasında görülürler.
 2. İntramural miyom tedavisi: Rahmin orta tabakasında görülürler.
 3. Subkümöz miyomlar: rahmin iç tabakasında görülürler.

Miyom tanısı koymak zor değildir. Yukarıda saydığımız belirtilerle gelen bir hastaya yapılan muayene ve ultrason sonucunda % 99 oranında doğru şekilde tanı konulur.

Miyom Tedavisi ve tanısında kullanılan yöntemler:

 1. Ultrasonografi: Ağrısız ve acısız olan inceleme yöntemi ile karın üstünden ya da vajina içine sokulan bir prob yardımıyla, ses dalgalarının yarattığı görüntülerle, iç genital organlar değerlendirilir.
 2. Histeroskopi: Bu teloskop denilen kamera ile vajina ve rahim boynu aşılarak rahim içine girilip bu alanın incelenmesi esasına dayanır.
 3. Laparoskopi: Teleskop adı verilen boru şeklinde kameralarla karından yapılan ufak bir kesiyle karın içine girilir ve iç organlar incelenir.
 4. Histerosalpingografi: Bu ilaçlı film tekniğinde ise yine vajina yoluyla rahim ağzının hemen iç kısmına giren ince bir tüp ile verilen ilacın, rahim içinden tüpler aracılığıyla karın boşluğuna kadar yayılması görüntülenerek bu organlardaki anomaliler hakkında bilgi edinilir.

Miyom tedavisi, miyomlar sayı, büyüklük ve büyüme hızları bakımından her kadında farklılık göstermektedir. Üreme çağındaki kadınlarda görülen miyom tedavisi, cerrahi operasyonla ameliyat edilerek çıkarılırsa, bu kadınlar menopoza girinceye dek vücutlarında tekrar miyom tedavisi oluşma olasılığı her zaman vardır. Bu nedenle eğer miyomlar herhangi bir rahatsızlık vermiyorsa ya da başka olumsuzluklara sebebiyet vermiyorsa; özellikle üreme çağındaki kadınlarda ameliyatla miyomları almak yerine beklemek ya da oluşturdukları olumsuzlukları (kanama, adet düzensizliği v.b) ilaç ile tedavi etmek daha uygun olabilir. Ancak bununla birlikte her zaman için doktorun inisiyatifine göre hareket etmek daha doğru olacaktır.

Miyomların büyümesi kadınlık hormonları ( östrojen gibi ) ile ilgilidir. Buna bağlı olarak aşağıdaki yargılara varmak mümkündür:

 1. Küçük boyuttaki miyomlar menopoza girince yok olabilirler ya da küçülebilirler.
 2. Büyük boyuttaki miyomlar daha uzun vadeli sorunlar oluşturabilirler. Miyom tedavisi günümüzde yapılan çalışmalar henüz miyomların neden oluştuklarını açıklayamamaktadır. Durağan (sedanter) yaşayan ve şişman kadınlarda daha çok görülmesine karşın atletik kadınlarda daha seyrek görülmesi korunmada kas aktivesinin önemi olduğunu düşündürmektedir.

Kısırlık Tedavisi

kisirlik

Kısırlık tedavisi, düzenli ilişkiye rağmen 1 yılı aşkın süredir çocuk sahibi olamayan çiftler bir kadın doğum uzmanına başvurmalıdır. İleri yaşlarda olan çiftler yumurta kalitesinin düşmemesi ve tedaviye erken yanıt alınabilmesi için daha erken bir zamanda, örneğin 35 yaş üstü olan çiftler evliliklerinin 6. ayından sonra, 40 yaş üstü olan çiftler ise evliliklerinin 3. ayından sonra doktora başvurmalıdırlar. 1 yıl içerisinde çocuk sahibi olamayan ve doktor başvuran çiftlerde uygulanan testler sonucu kısırlık teşhisi konulmuşsa uygun tedavi başlamalıdır.

Kısırlık Tedavisi

Kısırlık nedeni araştırılırken sadece erkeğe ya da kadına değil her ikisine de tetkikler yapılır. Çünkü kısırlık riski oranı her ikisi için de aynıdır. Kadının jinelokolojik muayenesi yapılır, ultrason ile yumurtalık ve rahim değerlendirilir. Gerekli görülmüşse hormon testleri istenir. Erkeklere ise kolay ve çabuk sonuç vermesi nedeni ile sperm analizi uygulanır.

Hangi yöntemin seçileceğine sadece kısırlık nedenine göre karar verilmez, kadının yaşı, yumurta kalitesi ve daha önce hangi tedavilerin kaç kez uygkısırlık tedavisiulandığı da tedavi biçiminin seçilmesinde önemli bir faktördür.

Kısırlık Tedavisi

Tedavi yöntemleri nelerdir?

 • Yumurtlama yöntemi:  Kısırlık tedavisinde en çok uygulanan yöntemdir. Bu yöntem, ağızdan alınan haplarla veya yumurtlamayı ya da yumurtayı büyütmeyi sağlayan iğnelerin cilt altına enjekte edilmesiyle olur. Bu yöntemde amaç, kadının her ay düzenli yumurtlamasını sağlayarak belirlenen zamanlarda ilişkiye girip hamile kalmasını sağlamaktır. Yumurtlama tedavisi 3 ya da 6 ay uygulanır, sonuç elde edilmezse hastanın durumuna göre farklı tedaviler uygulanır.

Kısırlık Tedavisi

 • Aşılama yöntemi:  Aşılama yöntemi yumurtlama yöntemi ile beraber uygulanır. Adetin 3. ya da 5. günü ağızdan alınan haplarla ya da gün 2/3. gün iğne yönteminin kullanılması ile yumurtaların büyümesi sağlanır. Hap yöntemi uygulanmışsa 5 gün, iğne yöntemi uygulanmışsa yumurtaların çapı 18 mm oluncaya kadar tedaviye devam edilir. Ultrason ile belirli aralıklarla yumurtaların çapı kontrol edilir. Kısırlık tedavisi, yumurtalar istenilen boyuta ulaştığında, kendiliğinden çatlaması beklenebileceği gibi yumurtaların çatlamasını sağlayan HCG adı verilen iğne de enjekte edilebilir. Yumurta çatlatma iğnesi uygulandıktan 24-36 saat sonra, hap tedavisinden sonra ise yumurtalar 18- 20 mm olduktan sonra, çiftlerin 1 hafta boyunca 2 günde bir ilişkiye girmeleri önerilir.

Kısırlık Tedavisi

 • Ameliyat tedavileri:  Çikolata kisti ya da rahim içinde miyom, polip gibi patolojik durumlarda uygulanan laparoskopi ya da histeroskopi ile yapılan bir tedavidir. Bu tedavilere ilave olarak ilaç  tedavileri de eklenerek olumlu sonuçlar alınmaktadır.
 • Tüp bebek tedavisi:  Yumurtlama ya da aşılama yöntemi ile hamile kalamamış hastalarda uygulanan, erkek ve kadın üreme hücrelerinin laboratuar ortamında döllendirilerek kadının rahmine yerleştirilmesi ile sonuçlanan bir tedavi yöntemdir. Günümüzde tüp bebekte başarı oranı oldukça yüksektir. Kısırlık problemi olan hastalar genellikle bu yöntemi kullanarak çocuk sahibi olma şansını elde edebilirler.

Kadınlarda Kısırlık İnfertilite Nedenleri Nelerdir?

Kadınlarda kısırlık, kadın anatomisi ve hormonsal dengesi ile erkeklere göre daha karmaşıktır. Basit bir hormon değişimi yumurtlama problemine neden olabilecek ve adet düzensizliği baş gösterebilecektir. Doğurganlık çağında olan ve bebek arzusu içerisinde olan çiftlerde kadına ait en yaygın infertilite (kısırlık) problemi yumurtlamaya ait problemlerdir.

Kadınlarda Kısırlık

Basit nedenler altında yatabileceği gibi daha kapsamlı sıkıntılardan da yumurtlama sekteye uğramış olabilir. Gebe kalma önüne geçecek durumlar, birbirini etkileyen ve bütün bir sistematik zinciri oluşturan halkalardır. Bazen ruhsal problemler hormon dengesini bozup tüm bedeni etkileyip gebe kalma önüne geçebilmektedir.

kadınlarda kısırlık, kısırlık tedavisi

Kadına ait olabilecek başlıca infertilite nedenleri:

 • Yumurtlamaya bağlı düzensizlikler
 • Endometriozis hastalıkları
 • Tüplerde meydana gelebilecek hasar yahut tümünün tıkalı olması
 • Hiperprolaktinemi
 • Daha önceden yaşanan yumurtalık ve rahim içi operasyonlar
 • Genital organları etkileyebilecek enfeksiyonlu rahatsızlıklar
 • Anti sperm antikorlar
 • Yaşın ilerlemesine bağlı olarak gelişen over rezervlerinde meydana gelen azalma
 • Sebebi açıklanamayan durumlar
 • Rahim ağzından kaynaklanabilecek faktörler
 • Troid hormonları ile ilgili bir takım sıkıntılar

Kadınlarda kısırlık infertilite  de risk faktörleri nelerdir?

 • Aşırı oranda kilolu olmak
 • Sigara tüketiyor olmak
 • Vajinismus
 • Luteal faz azlığı
 • Rahim ağzında kapalılık olması
 • Erken yaşta over yetmezliği ve erken dönemde menopoza geçmek
 • Doğru şekilde ve gerekli düzende cinsel birlikteliğin yaşanmıyor olması
 • Radyoterapi- kemoterapi almak zorunda kalınan durumlarda
 • Asherman sendromu

Kadınlarda infertilite (kısırlık)neden olan problemler nasıl çözümlenir?

Kadınlarda Kısırlık

Kadınlarda kısırlık, gebe kalma detaylandırılması ilk olarak adet düzeni ile sorgulanabilir. Adet düzensizliği, erkek tarzı tüylenme, bel bölgesinde toplanan yağlanma, sancılı ve az adet olma gibi belirtiler aslında pek çok şeyin bildirgesi olabilir. Polikistik over sendromu bayanların en çok yaşadığı ve kısırlığa neden olabilen bir rahatsızlıktır. Kadınların adet düzensizliği ve yaşadığı bir takım değişimler sonucunda jinekolog ile görüşmeleri gerekir. Bazen ilk bebek doğal yollardan olabiliyorken ikinci bebek için tedavi olma durumu doğabilir.

Kadınlarda kısırlık, adetin belirli günlerinde yapılacak hormon tetkikleri ve ultrason takipleri ile kist, miyom gibi oluşumların varlığı saptanabilir. Doğumu kontrol edecek bazda medikal ürünler ile hekim kolayca bu oluşumları yok edip kısa zamanda gebelik sağlayabilir.

Kadınlarda Kısırlık

Kadınlarda kısırlık :Tüplerde tıkanıklık durumlarında sperm hücresi kadın bedeninde hareket edemeyip ömrünü yumurta hücresine ulaşmadan sonlandıracaktır. Bu şekilde gebe kalma ihtimali yok denecek kadar azdır. Tüplerde hasar tespiti ve tıkanıklığın derecesinin öçlümü için bazı filmler çekilecektir.

Bazı rahatsızlıklarda yapılan tedaviler ve verilen ilaçlarla çiftler doğal yollardan gebe kalma gerçekleşmeyebilmektedir. Burada aşılama tekniği ve tüp bebek tedavileri açığa çıkabilir. Bu tedavilerle de çiftlere ait hücrelerden son derece sağlıklı bebekler dünyaya gelmektedir. Bir yumurta hücresi ve bir sperm hücresi ile mucize gerçekleşebilecektir.

Erkeklerde Kısırlık (İnfertilite) Tedavisi

Erkeklerde kısırlık yani infertilite, üreme sistemi her iki cinside birebir ilgilendiren kapsamlı bir konudur. Anne adayı ve baba adayının sağlıklı olması halinde sağlıklı bebekler dünyaya gelebilmektedir. Modern çağda üreme sisteminde pek çok problemlerle karşılaşılmaktadır. Artık doğurganlık eskisi kadar kolay olmamakta ve çiftlerden çoğu üreme sistemine ait sıkıntılar yüzünden kurumlara müracaat etmektedir.

Erkeklerde kısırlık tedavisi, Kurumlara ulaşan çiftlerden ilk istenecek olan erkeğin sperm tahlili olmaktadır. Çünkü erkeğe ait üreme sistemini en iyi gösterecek olan meni sıvısı ve bu sıvının analiz edilmesidir. Uygun koşullarda alınacak olan spermiogram, uzmanlarca araştırılacak ve sperm fonksiyonları ile sayıları gözlemlenecektir.

erkeklerde kısırlık

 

 

 

 

 

Erkek infertilitesinde önemli olan durumlar:

 • Spermlerin hareket kabiliyeti
 • Spermlerin fonksiyonları
 • Sperm hücrelerinin sayıca yeterliliği
 • Kanallardan geçişin sağlanabilme durumu
 • Ereksiyon problemleri
 • Enfeksiyonlu hastalıklar
 • Geriye boşalma adı ile bilinen retrograd ejekulasyon vakaları
 • Hipospadias

Kısırlık Tedavisi

Erkek kısırlık etken olabilecek sebepler :

 • Sigara tüketmek
 • Alkol tüketmek
 • Varikosel
 • Çeşitli ilaçlar kemoterapi almak
 • Testis tümörleri
 • Genetik etkenler
 • Yaşanan enfeksiyonlu hastalıklar
 • Hidrosel
 • Kriptoirştizm
 • Testis travması
 • Kistik fibrozis
 • Sertleşme sorununun yaşanması
 • Sistemik hastalıklar
 • Tıkanıklığa neden olabilecek sebepler

Erkeklere kısırlık sebepleri araştırılacakken basit spermiogram testi ile araştırmalara başlanır. Yaşanan bazı operasyonlar ve ilaç tedavileri sperm üretimini olumsuz etkilemiş olabilir. Bunun için ayrıntılı geçmiş hikayelenir.

Ailesinde sperm üretim bozukluğu yaşayanlar, ereksiyon problemi olanlar, sperm kalitesizliği, yetersizliği gibi durumlar ayrıntılaşır. Sebebe yönelik girişimler başlatılır. Bazı ilaçlar spermlere kalite ve sayıca fazlalık sağlayabilir. Hekim bu yönde hastalarında ilaç başlayabilecek ve gözlemleyecektir.

Erkeklerde kısırlık, Şayet azospermi vakaları mevcutsa TESE gibi tekniklerle spermlere ulaşılıp zaruri olarak tüp bebek tedavilerine geçiş yapılabilir. Bu tip sperm bozukluğu ve yokluğunda zor şartlarda elde edilen spermler dondurulabilmekte ve yasal çerçeveler izin verdiği sürece yeni embriyolar için kullanılabilmektedir.

Erkeklerde Kısırlık

Yaşam tarzı ve hayat koşulları erkek üreme sistemini etkileyecek en önemli konulardandır. Gece hayatının yoğun olması, kötü alışkanlıklara mahkumluk, bilinçsizce kullanılan bir takım ilaçlar ve düzensiz beslenme bu konuya zemin hazırlayabilir. Erkeğe bağlı kısırlığın detayında hastalarda yoğun stres bulgularına da rastlanılmaktadır.

Erkeklerde kısırlık, yorucu işlerde çalışan bireyler kendilerine koruyucu önlemler almazlar ve hayat şartlarını kötüye kullanırlarsa sperm üretiminde aksamalar meydana gelebilecektir. Yoğun tempoda iş, yoğun stres, alkol ve sigara tüketiciliği, uyku bozukluğu gibi konulardan kaçınmak ve daha rahat yaşama geçiş yapmak gerekir.

Erkeklerde kısırlık, erkeğe bağlı infertilite sebeplerinden birisi de tıkayıcı nedenlerin varlığıdır. Çeşitli enfeksiyon hastalıkları, deferns tıkanıklığı gibi durumlarda görülebilir. Sperm analizinde kaliteli sperme ve sayıca yeterli sperme ulaşamayan üroloji uzmanı muhakkak tüm sorunları değerlendirecek ve en iyi sonuç için hastasına yardımcı olacaktır.

- Kitap Çevirisi -

Social Media

3,120BeğenenlerBeğen
1,309TakipçilerTakip Et
402TakipçilerTakip Et
643AbonelerAbone

En Son Yazılar

Popüler Yazılar

Kadınlarda İdrar Kaçırma

KADINLARDA İDRAR KAÇIRMA Kadınlarda idrar kaçırma kişinin kontrolü dışında oluşan, sosyal ve/veya hijyenik problem yaratan idrarı tutamama durumudur. Kadınlarda idrar kaçırma ülkemizde idrar kaçırma sıklığını...
genital estetik

Genital Estetik Operasyonlar

Genital estetik operasyonlar, diğer adıyla genital estetik ameliyatları refah düzeyinin artması, iletişim ve tıp teknolojilerinin gelişmesi, ameliyat ve sonrası ile ilgili sorunların azalması ve...
vajinal estetik

Vajinal Estetik Ameliyatı

Vajinal estetik ameliyatı, refah düzeyinin artması, iletişim ve tıp teknolojilerinin gelişmesi ameliyat ve sonrası ile ilgili sorunların azalması, dünya da estetik ameliyatların giderek artmasına...
genital sarkma

Genital Sarkma Nedenleri ve Tedavisi

Genital sarkma, organ sarkması idrar torbası ile komşu olan vajen ön duvarının idrar torbası ile birlikte, rahmin ve/veya  vajen arka duvarıyla komşu olan kalın...
rahim kanseri tedavisi

Rahim Ağzı Kanseri Nedir

Serviks kanseri olarak anılan rahim ağzı kanseri oldukça yaygın bir kanser türüdür. Kadın doğum uzmanlarının pap smear testini yaygın olarak kullanmaları bu kanser türünün...