Domestic Publications

 1. Somunkıran, A., AR. Sarohan, F. Demirci ve O. Yücel, “Ektopik gebelik nedeniyle tedavi edilen 60 olgunun retrospektif analizi”, Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 1, 4-7 (2007).
 2. Ö. Gül, A. Somunkıran, İ. Özdemir, O. Yücel, F. Demirci. Doğum sonu kanamayı önlemede rektal misoprostol ve intravenöz oksitosinin etkinliklerinin karşılaştırılması türk jinekoloji ve obstetrik derneği dergisi (in press)
 3. Gül ÖK, Somunkıran A, Özdemir İ, Yücel O, Demirci F. Doğumsonu kanamayı önlemede rektal misoprostol ve intravenöz oksitosinin etkinliklerinin karşılaştırılması. Uzmanlık Sonrası Eğitim ve Güncel Gelişmeler, 3, 162-166 (2006)
 4. F. Demirci, E. Demirci. Üriner inkontinansta tanı ve tedavi yöntemleri. Clinic Medicine. Haziran 2006
 5. Doyran, D.G., İ. Özdemir, A. Somunkıran, Ö.K. Gül, F. Demirci ve O. Yücel, “İndüksiyon Öncesi Transperineal Ultrasonografik Servikal Uzunluk ve Bishop Skorunun İndüksiyon-Doğum Süresine Etkisi”, Zeynep Kamil Tıp Bülteni, 36, 99-104 (2005)
 6. Alhan, İ. Özdemir, A. Somunkıran, F. Demirci, O. Yücel, T. Bahçebaşı. Anormal Uterus Kanamalarında Salin İnfüzyon Sonohisterografi ve Histeroskopi Bulgularının Karşılaştırılması. J Turkish German Gynecol Assoc. 2005; 6: 30-34
 7. İ. Özdemir, T. Yavuz, Ö. Yavuz, F. Demirci. Interrelations Among Abnormal Cardiotocograms in Labor, Arterial Cord Blood pH, Base Deficit, and Apgar Scores in Pregnancies. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri. 2005; 36:1-5
 8. Y. Demiraran, İ. Özdemir, B. Kocaman, F. Hayıt, F. Demirci. A Comparison of Costs and Efficacy of Intravenous and Orally Disintegrating Ondansetron Tablet as a Prophylactic Antiemetic Therapy in Major Gynecologic Operations. J Turkish German Gynecol Assoc. 2005; 6:134-138
 9. F. Demirci. Pelvik taban bozukluklarında cerrahi tedavinin seçimi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri. 2004;35:101-104.
 10. F. Demirci, İ. Özdemir, O. Yücel. Detrüsör İnstabiliteli Bir Olgu: Nasıl Tanı Konulmalı, Ne Zaman Tedavi Edilmeli? Türkiye Klinikleri Obstetri ve Jinekoloji Dergisi 2004; 14, 165-166.
 11. İ. Özdemir, F. Demirci, O. Yücel, A. Mayda. Cervical Length Changes During Normal Pregnancy by Transvaginal Ultrasonography. Gynecology Obstetrics and Reproductive Medicine, 2004; 10:175-178.
 12. İ. Özdemir, F. Demirci, O. Yücel. Düşük Riskli Tekil Gebelerde 20-24. Haftalarda Transvaginal Servikal Uzunluk Ölçümü ve Servikal Hunileşme İle Preterm Doğumun Öngörülmesi. Ultrasonografi Dergisi, 2003; 7: 15-19.
 13. İ. Özdemir, F. Demirci. Prekonsepsiyonel folik asit kullanımı. Kadın Doğum Dergisi, 2003; 2: 7-10.
 14. İ Grubu Evli Kadınların Kontraseptif Yöntemi Kullanma ve Kullanmama Nedenleri. AİBÜ. Özdemir, U.Yıldırım, F. Demirci, G. Duras ve O. Yücel. Düzce’de Yaşayan 15-49 Yaş Düzce Tıp Fakültesi Dergisi, 2002; 3: 19-22
 15. O. Yücel, F. Demirci, U. Yıldırım, N. Yücel, A. Alhan. Üriner inkontinans tanısında anamnezin güvenilirliği. Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 2000; 2: 42-8.
 16. U. Yıldırım, O. Yücel, F. Demirci, N. Yücel, A. Alhan. Gerçek stres inkontinans tedavisi: Burch Kolposüspansiyon. İstanbul Jinekoloji ve Obstetrik Dergisi. 2000; 4:12-5.
 17. F. Demirci, S. Özden, N. Yücel, S. Yaltı, E. Demirci. Türkiye’de menopozdaki kadınlarda üriner inkontinans prevalansı. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1999;3:138
 18. N. Yücel, F. Demirci, A. Durgun, N. Tatlı. Menstrüel siklüs düzeni ile ilgili bir çalışma. Abant İzzet Baysal Üniversitesi Düzce Tıp Fakültesi Dergisi. 1999;1:38.
 19. F. Demirci, N. Yücel. Burch kolposüspansiyon operasyonu komplikasyonları: Önlem ve tedavi yaklaşımları. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1999:3
 20. F. Şenel, Y. Akman, F. Demirci. Kadınlarda akut üretral sendromun ampirik tedavisi. İstanbul Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1998;2:106.
 21. F. Demirci, S. Özden. Transabdominal servikoistmik serklaj: Cerrahi teknik ve bir olgu nedeniyle klinik derleme. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi.1998;8:83.
 22. F. Demirci, M. Gürdal. Üriner inkontinans olgularının değerlendirilmesi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1998; 8:55.
 23. Y. Arıkan, F. Şenel, Y. Akman, F. Demirci, C. Can. Düşük molekül ağırlıklı heparin, proksikam ve sisaprid’in intraabdominal adezyon üzerindeki etkileri. Çağdaş Cerrahi Dergisi. 1998; 12:18.
 24. F. Demirci, U. Yıldırım, S. Eren, H. Görgen. Preeklampside serum lipid profili. Klinik Bilimler Dergisi. 1999;5:124
 25. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, M. Güder, A. Karaman. Norplant ve oral kontraseptiflerin serum lipidleri üzerine etkisi. Fertilite Dergisi. 1999; 1-2:104.
 26. F. Demirci, K. Sofuoğlu, H. Görgen, N. Delikara. Hyperreactio luteinalis in normal pregnancy: case report. Gynecol Obstet Reprod Med. 1997; 3:307
 27. U. Kuyumcuoğlu, S. Eren, F. Demirci , M. Uludoğan, K. Sofuoğlu. Jinekolojik radikal cerrahi komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri.1996;4:243
 28. U. Kuyumcuoğlu, B. Arı, S. Eren, F. Demirci. Vajinal cuff prolapsusuna abdominal yaklaşım: 2 olgu sunumu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri.1996;3:121.
 29. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, V. Dayıcıoğlu. Tip III stres üriner inkontinens operasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetrik-Pediatri Klinikleri.1996; 3:101.
 30. U. Kuyumcuoglu, M.Uludoğan, H. Görgen, F. Demirci. Erken doğum eyleminde amniotik sıvı endotoksin düzeyi ve fetal solunum hareketleri. Jinekoloji Obstetrik Dergisi.1996; 10:32
 31. M. Uludoğan , M. Uçarer, F. Demirci, H. Görgen, S. Eren, N. Delikara. Fetal biyofizik profil umbilikal arter Doppler velosimetri umbilikal kord kan asit baz ilişkisi. Perinatoloji Dergisi.1996;4:74
 32. F. Demirci, S. Eren, K. Sofuoğlu, M. Uludoğan, M. Uçarer, M. Kekovalı. Sezaryan doğumlardaprofilaktik antibiyotik kullanımının yeri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni Jinekoloji-Obstetri-Pediatri Klinikleri . 1996; 27:23
 33. K. Sofuoğlu, F. Demirci, M. Uludoğan, N. Delikara, R. Bilgiç,Y.Yakut, M. Api. Comparison of spatula, cytobrush, cotton swab and cervex brush in obtaining endocervical cells. Gynecol Obstet Reprod Med (GORM). 1996; 2:210.
 34. F. Demirci, M. Uludoğan , G. Özalp , H. Görgen, R. Bilgiç, K. Sofuoğlu, U.Yıldırım. Perimenopozal anormal uterin kanamalı olgularda endometrial örnekleme yöntemleri ve tranvajinal ultrasonografinin yeri. Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi.1995; 3:187.
 35. M. Uludoğan, F. Demirci, Z. Şahinoğlu, K. Sofuoglu, U. Kuyumcuoglu. İntrauterin gelişme geriliği olgularında umbilikal arter Doppler, kardiotokografi ve amniyotik sıvı indeksinin incelenmesi. Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1995; 9: 215.
 36. B. Arı, M. Uludoğan, S. Eren, F. Demirci, M. Kekovalı , N. Derlikara. Postterm gebelerde servikal değerlendirmede vajinal muayene ve transvajinal ultrasonografi bulgularının karşılaştırılması. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1995; 26:11
 37. M. Uludoğan, F. Demirci, H. Karagözoğlu, H. Baloğlu, Z. Şahinoğlu, K. Sofuoğlu. Kistik ovaryen patolojilerde sonografi, serum ve kist sıvısı CA-125 değerleri ve sitolojinin yeri. Jinekoloji Obstetri Pediatri Dergisi.1995; 3:215
 38. M. Uludogan, Z. Şahinoğlu, F. Demirci, N. Delikara, U. Kuyumcuoğlu. Intrauterin fetal guatr. Perinatoloji Dergisi. 1995; 3: 78
 39. F. Demirci , M. Uludoğan, Z. Şahinoğlu, H. Görgen, S. Eren, K. Sofuoğlu. Ektopik gebelik olgularında transvajinal sonografik tanı kriterleri. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1995; 26: 40
 40. H. Görgen, U. Kuyumcuoğlu, M. Uludoğan, F. Demirci. The value of umblical artery Doppler velocimetry and fetal heart rate tracing in hypertensive pregnancies. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1995; 5:164.
 41. M. Uludoğan, B. Arı, Dr. F. Demirci, Z. Şahinoğlu, S. Eren. Gebelik süresince serviks boyutlarının transvaginal ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi.1994; 5:445.
 42. F. Demirci, M. Uludoğan, M. Kekovalı, Z. Şahinoğlu, B. Arı, S. Eren, K. Sofuoğlu. Doğum travayında transperineal ultrasonografi ile serviksin değerlendirilmesi. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi. 1994; 5:434.
 43. F. Demirci, S. Eren, H. Görgen, M. Uçarer, M. Kekovalı, M. Uludoğan, Ç. Oray. Amniotik sıvının dört kadran dağılımı ile perinatal morbidite arasındaki ilişki. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi. 1994;5: 458.
 44. F. Demirci, U. Kuyumcuoğlu, R. Uluhan, Ç. Oray,G. Özalp, N. Delikara. Gebelikte patit B sıklığı. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi .1994; 2:157.
 45. F. Demirci, M. Api, N. Delikara, H. Görgen, A. Karateke. Kongenital uterin anomalilerin tanısında ultrasonografinin yeri. Fertilite Dergisi.1994;1:3
 46. F. Demirci, M. Kekovalı, S. Eren, M. Uludoğan, B.Arı, M. Uçarer, A. Kolankaya. Uzun kemik epifizyel ossifikasyon merkezlerinin ultrasonografik değerlendirilmesinin fetal gelişim takibindeki yeri. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi.1994;5:467.
 47. U. Kuyumcuoğlu, H. Güner, F. Demirci, M.Yıldırım. Jinekolojik onkolojide tümör belirteçleri. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi.1993; 3:91.
 48. U. Kuyumcuoğlu, E. Attar, O. Ünal, F. Demirci, S. Kılavuz, B.Arı, K. Ertekin, A. Çetinsaya. Single fetal death in twin pregnancies (two cases report). Yeni Symposium Dergisi. 1993; 31:131
 49. M. Uludoğan, S. Eren, U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, H. Görgen. Hipertansif ve normotansif gebelerde plazma angiotensin II düzeyleri. Jinekoloji Obstetrik Pediatri Dergisi. 1993; 1:3.
 50. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, O. Ünal, E. Attar. Tek sütürlü Marshal Marchetti Krantz ameliyat sonuçları. Tepecik Dergisi.1993; 3: 46.
 51. M. Uludoğan, K. Sofuoğlu, F. Demirci, B. Arı. 207 ektopik gebelik olgusunun irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1993; 25:95.
 52. M. Uludoğan, K. Sofuoğlu, F. Demirci, B. Eren, H. Karagözoğlu, N. Kavcı. 304 hipertansiyonla komplike olmuş gebelik olgusunun irdelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1993;25:50.
 53. E. Bilgiç, F. Demirci, G. Yakın, U. Kuyumcuoğlu. Real-time ultrasonografi ile intrauterin fetal ağırlık tahmini. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi.1992 2:239.
 54. S. Eren , F. Demirci, M. Uludoğan , M. Göç. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar:154 olgu analizi. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi.1992; 3:319.
 55. U. Kuyumcuoğlu, E. Attar, O. Ünal, F. Demirci. İmmunologic basis of premature ovarian failure : A case related clinical review. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1992; 2:28.
 56. T. Mungan, H. Yıldırım, F. Demirci. Hiperemezis gravidarum olgularında maternal serum serbest T4, TSH, hCG ve progesteron düzeylerinin incelenmesi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1992; 24:297.
 57. S. Eren, F. Demirci, M. Uludoğan, R. Bilgiç, B. Arı, N. Delikara. Sertoli Leydig hücreli tümör: 1 olgu sunumu. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi. 1992;3:329.
 58. Kuyumcuoğlu U, Demirci F. Stres üriner inkontinans operasyonları ve komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1992; 28:205
 59. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, C. Özarpacı, G. Yakın. Stres üriner inkontinens’de zincirli sistouretrografi ve basit sistometrinin önemi. Türkiye Klinikleri Jinekoloji Obstetrik Dergisi. 1991;1:92
 60. V. Gedikoğlu, U. Kuyumcuoğlu, O. Ünal, F. Demirci, Z. Dilek Kuyumcuoğlu, N. Erkut Attar. Glucose screening test. Klinik Gelişim Dergisi. 1991;4
 61. U. Kuyumcuoğlu, O. Ünal, C. Fıçıcıoğlu F. Demirci, N. Hekim. The effect of D.O.P.E on birth weight. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dergisi. 1991; 22:521.
 62. F. Demirci, O. Ünal, U. Kuyumcuoğlu, M. Kekovalı, M. Uçarer, U.Yıldırım. Servikal yetmezlikte tanı yöntemleri: 26 olgu analizi. Kartal Eğitim ve Araştırma Klinikleri Dergisi.1991; 2: 223.
 63. C. Fıçıcıoğlu, O. Ünal, D. Kuyumcuoğlu, A. Alkan, F. Demirci, E. Attar. Postpartum testing methods for antecedent gestational diabetes. Cerrahpaşa Tıp Fak.Dergisi. 1991; 22: 419.
 64. F. Demirci, O. Ünal, A. Alkan, E. Attar. Gestasyonel diabet G: 9, P: 4, A: 5 olan bir olgu analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1990; 22: 273.
 65. O. Ünal, U. Kuyumcuoğlu, A. Alkan, S. Bozkurt, F. Demirci, E. Attar. Abortus spesmenlerinde korion villus identifikasyonu. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1990; 22: 163
 66. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, A. Alkan,O. Ünal. Gebelikte glukoz tarama testi ve yaş faktörü ilişkisi:123 olgu analizi. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1990; 22:311.
 67. A.Alkan, E. Attar, F. Demirci, F.Ergenç. Adolesan gebeliklerde doğum şekli ve komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni.1990; 22: 787.
 68. Alkan, O. Ünal, F. Ergenç, F. Demirci, M. Kekovalı. Grand multiparlarda doğum şekli ve komplikasyonları. Zeynep Kamil Tıp Bülteni. 1990; 2:799 YURTİÇİ KİTABA KATKI
 69. F. Demirci. Urojinekolojide hasta değerlendirmesi. Jinekoloji Obstetrik textbook. E. Attar (ed). 2007
 70. F. Demirci. Tension-free slingler. Jinekoloji Obstetrik textbook. E. Attar (ed). 2007
 71. F. Demirci. Prolapsusta organ koruyucu tedav. Jinekoloji Obstetrik textbook. E. Attar (ed). 2007
 72. F. Demirci. Vajen kaf prolapsusunda tedavi. Jinekoloji Obstetrik textbook. E. Attar (ed). 2007
 73. F. Demirci. Vajen ön ve rka duvar prolapsusunda tedavi Jinekoloji Obstetrik textbook. E. Attar (ed). 2007
 74. F. Demirci, E. Demirci. Anormal uterin kanamalar. Jinekoloji-Obstetri. T. Mungan, N. Çiçek (ed). Güneş kitabevi. 2006
 75. F. Demirci. Urojinekolojide ultrasonografi. Urojinekoloji. H. Güner (ed). 2007
 76. F. Demirci. Uterus prolapsusunda organ koruyucu cerrahi. Urojinekoloji. H. Güner (ed). 2007
 77. F. Demirci. Retropubik cerrahi yaklaşımlar. Jinekolojik Cerrahi. H. Güner (ed). Güneş yayıncılık. Ankara. 2002
 78. F. Demirci. Üriner inkontinansta cerrahi ve farmakolojik tedavi yöntemleri. Kadınlarda üriner inkontinans ve hemşirelik yaklaşımı. N. Kızılkaya Beji (ed). İstanbul Üniversitesi yayın No.4338. İstanbul. 2002.
 79. F. Demirci. Üriner inkontinansta ultrasonografi. Ürojinekoloji. H. Güner (ed). Güneş yayıncılık. Ankara. 2000.
 80. F. Demirci. Retropubik cerrahi yaklaşımlar. Ürojinekoloji. H. Güner (ed). Güneş yayıncılık. Ankara. 2000.
 81. F. Demirci. Abdominal fasyal slingler. Serbest rektus fasyal sling. Ürojinekoloji. H. Güner (ed). Güneş yayıncılık. Ankara. 2000. ULUSAL KONGRE BİLDİRİLERİ
 82. Fuat Demirci, İsmail Özdemir, Aslı Somunkıran, Aziz Saruhan Pelvik organ prolapsusları cerrahi tedavisinde total mesh kullanımı. II. Ege Endoskopik Cerrahi Kongresi. 4-7 Nisan 2007. İzmir.
 83. Somunkıran, A., A. Coşkun, F. Demirci ve O. Yücel, “The effect of different preparations of hormone therapy on tumor necrosis factor α levels in postmenopausal women”, 8. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 162, Uludağ, 2007.
 84. Demirci F., A. Somunkıran, ÖK. Gül, Y. Demiraran, İ. Özdemir, ÖB. Gül, “Does postoperative misoprostol use induce intestinal motility: A prospective randomized double-blind trial”, 7. Türk-Alman Jinekoloji Derneği Kongresi, Antalya, 2007
 85. Gül, ÖB., A. Somunkıran, İ. Özdemir, F. Demirci ve O. Yücel, “Polikistik over sendromlu kadınlarda etinil östradiol-siproteron asetat tedavisinin serum homosistein seviyelerine etkisi”, 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya.
 86. Ö. Kemik-Gül, İ. Özdemir, A. Somunkıran, O. Yücel, F. Demirci. Doğumsonu Kanamayı Önlemede Rektal Misoprostol Ve Oksitosinin Etkinliklerinin Karşılaştırılması. 5. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi, 16-21 Mayıs 2006, Antalya
 87. S. Topuz, C. İyibozkurt, S. Akhan, F. Demirci, Y. Salihoğlu, E. Bengisu, S. Berkman. Management and outcome of pregnacies complicated with adnexial mass: Review of 27 cases. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya
 88. S. Topuz, C. İyibozkurt, S. Akhan, F. Demirci, Y. Salihoğlu, E. Bengisu, S. Berkman Malignant germ cell tumors of the ovary: A review of 41 cases. X. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi. 19-23 Nisan 2006. Antalya.
 89. Somunkıran, A., B. Yazıcı, F. Demirci, İ. Özdemir ve O. Yücel, “Effects of tibolone on blood flow resistance and intima-media thickness of the carotid arteries”, 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 186, Uludağ, 2005.
 90. Demirci, F., A. Somunkıran, AA. Şafak ve İ. Özdemir, “Vaginal removal of prolapsed pedunculated submucous myoma during pregnancy”, 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 205, Uludağ, 2005.
 91. F. Demirci, E. Demirci, İ. Özdemir, A. Somunkıran, A. Alhan, Ö. Ülker. Gebelikte nadir görülen bir servikal prolapsus nedeni: Düşük yapmak için uterusun elle aşağıya itilmesi. III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 92. F. Demirci, İsmail Ozdemir, A. Somunkıran, S. Topuz, G. Duras Doyran, Ö. Gül, B. Gül. Uterovajinal prolapsusu olan olgulara abdominal ve vajinal yaklaşım: 95 olgu analizi. III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 93. F. Demirci, İ. Ozdemir, A. Somunkıran, Ö. Gül, B. Gül, G. D. Doyran. Paravajinal defect ve urodinamik stres inkontinans tedavisinde abdominal paravajinal onarım operasyonu. III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 94. F. Demirci, İ. Özdemir, A. Somunkıran, G. Duras Doyran, A. Alhan, Barış Gül. Uterovaginal prolapsuslu 20 genç kadında abdominal sakrohisteropeksi sonuçları. III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 95. F. Demirci, E. Demirci, İ. Özdemir, A. Somunkıran, O. Yücel, G. Duras Doyran, Ö. Kemik Gül, B. Gül, Ö. Ülker, S. Mesci. Kadınlarda üriner inkontinans prevelansı ve etkileyen faktörler III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 96. İ. Ödemir, F. Demirci, O. Yücel, Murat Alper. Hemorajik şok ile başvuran primer omental gebelik. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2005, Uludağ, Bursa
 97. İ. Ödemir, F. Demirci, O. Yücel, E. Demirci, M. Alper. Akut batın tablosu ile başvuran saf ovaryen koryokarsinoma. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2005, Uludağ, Bursa
 98. İ. Özdemir, F. Demirci. Asemptomatik kadınlarda gebelikleri boyunca transvaginal servikal uzunluk ölçümü. 6. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi 15-19 Ocak 2005, Uludağ, Bursa
 99. F. Demirci, A. Somunkıran, A. Şafak , İ. Özdemir. Vaginal removal of prolapsed pedunculated submucous myoma during pregnancy. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Uludağ.
 100. F. Demirci F, İ. Özdemir, A. Alhan. The midurethral polypropylene sling. 22 month results of 81 patients 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Uludağ.
 101. İ. Özdemir, T. Yavuz, Yavuz O, F. Demirci. Interrelations among abnormal cardiotocograms in labor, arterial cordblood Ph, base deficit, and apgar scores in pregnencies. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Uludağ.
 102. A. Somunkiran, B. Yazici B, F. Demirci, İ. Ozdemir, O. Yucel. Effect of tibolone on blood flow resistance and intima-media thickness of the carotid arteries. 7. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi, 13-16 Ocak 2005, Uludağ.
 103. Demirci F, Ozdemir I, Safak A, Ozden S, Somunkıran A. The color doppler flow changes of uterine, arcuate and ovarian arteries after bilateral hypogastric artery ligation. IV. Jinekolojik Obstetrik Ultrasonografi Kongresi. 6-9 Ekim 2004. İstanbul
 104. F. Demirci, A. Somunkıran, İ. Özdemir, O. Yücel. Onkolojik Cerahi Komplikasyonları. IX. Ulusal Jinekolojik Onkoloji Kongresi, 4-8 Mayıs 2004, Antalya.
 105. İ. Özdemir, F. Demirci, O. Yücel. Tekil Gebelerde her trimesterde ultrasonografik servikal kanal uzunluk ölçümü. Palandöken Kadın Doğum Kış Kongresi, Palandöken, 4-8 Mart 2004. Erzurum.
 106. F. Demirci, İ. Özdemir, O. Yücel. Anal İnkontinansın Cerrahi Tedavisi. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 107. İ. Özdemir, F. Demirci, O. Yücel, A. Alhan, G. Duras. Gercek Stres İnkontinans Tedavisi: Burch Kolposüspansiyon Operesyonu. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 108. F. Demirci, İ. Özdemir, O. Yücel. Detrüsör İnstabilitesi: Nasıl Tanı Konulmalı, Ne Zaman Tedavi Edilmeli. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 109. F. Demirci, İ. Özdemir, O. Yücel, A. Alhan, G. Duras. Genital Prolapsusun Cerrahi Tedavisi. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 110. O. Yücel, F. Demirci, İ. Özdemir, A. Alhan, G. Duras. Paravajinal Onarım Operesyonu: 17 Olgu Analizi. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 111. F. Demirci, İ. Özdemir, O. Yücel, A. Alhan, G. Duras. Gerçek Stres İnkontinansın Cerrahi Tedavisi: Pubovajinal Sling. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul
 112. İ. Özdemir, F. Demirci, O. Yücel, G. Duras, S. Mesci. Gebelik Süresince ve Postpartum Dönemde Mesane Boynu Mobilitesi ve Üriner Inkontinans. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul. (Poster 2.lik Ödülü)
 113. U. Yıldırım, F. Demirci, İ. Özdemir, G. Duras, O. Yücel. Öğrenim düzeyi ve kontraseptif yöntem arasındaki ilişki. 1. Uluslararası & 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001, Antalya.
 114. İ. Özdemir, U. Yıldırım, F. Demirci, G. Duras, O. Yücel, AR. Odabaşı. Kontraseptif bir yöntemi kullanma ve kullanmama nedenleri. 1. Uluslararası & 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001, Antalya.
 115. U. Yıldırım, İ. Özdemir, F. Demirci, A. Han, O. Yücel. Öğrenim düzeyi ve gebelik seyirleri arasındaki ilişki. 1. Uluslararası & 2. Ulusal Üreme Sağlığı ve Aile Planlaması Kongresi, 2001, Antalya.
 116. O. Yücel, F. Demirci, U. Yıldırım, N. Yücel, A. Alhan. Üriner inkontinans tanısında anamnezin güvenilirliği. TİVAK 2000, 8. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 2000, Antalya.
 117. U. Yıldırım, O.Yücel, F. Demirci, N. Yücel, A. Alhan. Gerçek stres inkontinans tedavisi: Burch Kolposüspansiyon. TİVAK 2000, 8. İnfertilite ve Üreme Kongresi, 2000, Antalya.
 118. F. Demirci, S. Özden, N. Yücel, S. Yaltı, E. Demirci. Prevalence of urinary incontinence in Turkish menopausal women. I. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi. 9-11 Haziran 1999.İstanbul. (Poster 1.lik ödülü)
 119. F. Demirci, S. Özden, Z. Alpay, E. Demirci, S. Ayas. Vajinal ve sezaryen doğumun mesane boynu ve stres üriner inkontinans üzerine etkisi. I. Ulusal Aile Planlaması Kongresi, 14-17 Nisan 1999, Ankara.
 120. F. Demirci, K. Sofuoğlu, Y. Yakut, N. Karadayı, O. Ünal, A. Kolankaya. Postmenopozal uterin kanamalarda histopatolojık değerlendirme: 348 olgu analizi. II. Ulusal Menopoz ve Osteoporoz Simpozyumu. 27-30 Eylül 1995, İstanbul. (Poster ödülü)
 121. F. Konuksal, F. Demirci, E. İnci, O. Bayramiçli, N. Aka, E.Balkan, E. Cömert, O. Övünç. Erken postpartum dönemde safra kesesinin ultrasonografik olarak değerlendirilmesi. I.Ulusal Hepatoloji Kongresi, 1-3 haziran 1995, İstanbul.
 122. F. Demirci, M. Uludoğan, M. Kekovalı, Z. Şahinoğlu, B. Arı, S. Eren, K. Sofuoğlu. Doğum travayında transperineal ultrasonografi ile serviksin değerlendirilmesi. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 123. F. Demirci, S. Eren, H. Görgen, M. Uçarer, M. Kekovalı, M. Uludoğan, Ç. Oray. Amniotik sıvının dört kadran dağılımı ile perinatal morbidite arasındaki ilişki. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 124. F. Demirci, M. Api, N. Delikara, H. Görgen, A.Karateke. Kongenital uterin anomalilerin tanısında ultrasonografinin yeri. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 125. F. Demirci, M. Kekovalı S. Eren, M. Uludoğan, B.Arı, M. Uçarer, A. Kolankaya. Uzun kemik epifizyel ossifikasyon merkezlerinin ultrasonografik değerlendirilmesinin fetal gelişim takibindeki yeri. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 126. M. Uludoğan, B. Arı, F. Demirci, Z. Şahinoğlu, S. Eren. Gebelik süresince serviks boyutlarının transvaginal ultrasonografi ile değerlendirilmesi. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 127. S. Eren, M. Kekovalı, K. Sofuoğlu, B. Arı, M. Uludoğan, F. Demirci, H. Sezaryen seksiyo sonrası febril morbiditede ultrasonografinin tanısal değeri. Zeynep Kamil XI. Jinekopatoloji Kongresi. 16-18 Mayıs 1994.
 128. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, E. Ergenekon, M. Kekovalı. 5 yıllık dönemde üriner inkontinans nedeniyle opere edilmiş 104 olgunun analizi. IV. Ulusal Ultrasonografi Kongresi. 25-28 Ekim 1993. İstanbul
 129. M. Uludoğan, K. Sofuoğlu, F. Demirci, B. Arı. Ektopik gebelik: 207 olgunun değerlendirilmesi. Zeynep Kamil X. Jinekopatoloji Kongresi. 22-24 Mayıs 1993.
 130. M. Uludoğan, K. Sofuoğlu, F. Demirci, B. Eren, H. Karagözoğlu, N. Kavcı. Hastanemizde 6 aylık dönemde gebelik ve hipertansiyon olgularının irdelenmesi. Zeynep Kamil X. Jinekopatoloji Kongresi. 22-24 Mayıs 1993.
 131. T. Mungan, H. Yıldırım, F. Demirci Hiperemezis gravidarum olgularında Maternal Serum Serbest T4, TSH, hCG ve progesteron düzeylerinin İncelenmesi. Zeynep Kamil IX. Jinekopatoloji Kongresi. 20-22 Mayıs 1992.
 132. F. Demirci, T. Mungan, C.Girgin, S. Öner. Stres üriner inkontinens olgularında lateral bead-chain sistoüretrografi ve perineal ultrasonografinin karşılaştırılması. Zeynep Kamil IX. Jinekopatoloji Kongresi. 20-22 Mayıs 1992.
 133. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, O. Ünal,E. Attar.Tek Sütürlü Modifiye Marshal-Marchetti- Krantz Operasyonu:11 olgu analizi.I. Ulusal Cerrahi Kongresi, 27-30 Mayıs 1990 İstanbul
 134. F. Demirci, O. Ünal, A. Alkan, E. Attar. Gestasyonel diabet G: 9, P: 4, A: 5 olan bir olgu analizi.VII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 21-23 Mayıs 1990.
 135. O. Ünal, U. Kuyumcuoğlu, A. Alkan, S. Bozkurt, F. Demirci, E. Attar. Abortus spesimenlerinde korion villus identifikasyonu. VII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 21-23 Mayıs 1990.
 136. U. Kuyumcuoğlu, F. Demirci, A. Alkan,O. Ünal. Gebelikte glukoz tarama testi ve yaş faktörü ilişkisi:123 olgu analizi. VII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 21-23 Mayıs 1990.,
 137. Alkan, E. Attar, F. Demirci, F. Ergenç. Adolesan gebeliklerde doğum şekli ve komplikasyonları. VII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 21-23 Mayıs 1990.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here