Presentation-Meeting

SUNUM

Davetli konuşmacı olarak katıldığı Kongre, Sempozyum ve Mezuniyet Sonrası Kurs-Workshop’lar

 1.  Prolapsus cerrahisinde inkontinans predikte edilebilir mi? Pelvik Taban Sağlığı ve İşeme Bozuklukları Kongresi. 30 Ekim-3 Kasım 2007. Antalya
 2. Prolapsus cerrahi tedavisinde neden meş kullanımı? Türk Jinekoloji ve Obstetrik Derneği Ulusal Eğitim Sempozyumu. 26-29 Ekim 2007 Antalya.
 3. Prolapsus cerrahi tedavisinde neden meş kullanımı?TJOD Urojinekoloji Kursu. 25 Ekim 2007 Antalya.
 4. Postmenpausal urogynecological complaints and their management. 7. National and 4. International Congress on Menopause and Osteoporosis. 17-21 Ekim 2007. Antalya
 5. Prolapsusuta mesh kullanımı. Gazi Tıp Fakültesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. Eğitim seminerleri. 14 eylül 2007. Ankara
 6. Total prolapsusta mesh kullanımı. Ürojinekoloji Bölge toplantısı. 9 Eylül 2007. Trabzon
 7. Ürojinekoloji Bölge Toplantısı. 8-9 Haziran 2007. Yüzüncü Yıl Üniversitesi. VanYaptığı operasyonlarI. Total prolapsus: Prolift (ön-arka)II. Total prolapsus: Prolift (ön-arka)III. Urodinamik stres inkontinans: TVT-secure
 8. Gestasyonel trofoblastik hastalıklar ve gebelik. 25. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 6-9 Haziran 2007. İstanbul
 9. Urojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Kursu. İstanbul. 4 Haziran 2007 Yaptığı operasyonlarIV. Total prolapsus: Prolift (ön-arka)V. Urodinamik stres inkontinans: TVT-secure
 10. Prolapsusta mesh kullanımı ve komplikasyonları.. II. Ege Endoskopik Cerrahi Kongresi. 4-7 Nisan 2007. İzmir.
 11. İnkontinansta hasta değerlendirmesi. II. Ege Endoskopik Cerrahi Kongresi. Urojinekoloji Kursu. 4 Nisan 2007. İzmir.
 12. II. Ege Endoskopik Cerrahi Kongresi. Workshop, 7 Nisan 2007. İzmirYaptığı operasyon: Total prolapsus: Prolift (ön-arka).
 13. Burch kolposüspansiyonun ikontinans cerrahisindeki yeri. II. ZTB ve Etlik Urojinekoloji Günleri. 6-8 Kasım 2007. Ankara
 14. İnkontinansta hasta değerlendirmesi ve tedavinin seçimi. VIII. Jinekoloji Obstetrik Kış Kongresi.17-20 Ocak 2007 Bursa
 15. Prolapsus ve İnkontinans. Urojinekoloji Kursu.16-17 Kasım 2006. İstanbulYaptığı Operasyonlar: VI. TOTVII. TVT
 16. Jinekolojide meshler ve kullanım alanları. Urojinekoloji Mezuniyet sonrası kursu. 23-24 Haziran 2006. Elazığ
 17. Tension-free sling komplikasyonları. Urojinekoloji Kursu. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 13-16 Haziran 2006. İstanbul.
 18. Workshop operatörü: Urojinekoloji Kursu. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 13-16 Haziran 2006. İstanbul.Yaptığı operasyonlarVIII. TVT-O operasyonuIX. TVT operasyonuX. TVT-O operasyonu
 19. İnkontinans cerrahisi komplikasyonları ve çözüm yakalaşımları: Urojinekoloji Kursu V. Ulusal Jinekoloj-Obstetrik Kongresi 16 Mayıs 2006. Antalya.
 20. Uterus prolapsusunda organ koruyucu cerrahi. V. Ulusal Jinekoloj-Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006. Antalya.
 21. Uterus prolapsusunda organ koruyucu cerrahi. Palandöken Kış Kongresi. 16-18 Mart 2006.
 22. Adneksiyal kitlelere laparoskopik yaklaşım. III. Jinekolojik Endoskopi Çalıştayı. Bursa Ocak 2005.
 23. Urojinekolojide ultrasonografi. III. Urojinekoloji Kongresi. Workshop. 21-23 Eylül 2005. İstanbul.
 24. İnkontinans cerrahisi komplikasyonları ve tedavi yaklaşımları.VIII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi. 15-17 haziran 2005 İstanbul.
 25. Pelvik taban anatomisi ve pelvik taban prolapsusunda etyopatogenez. VII. Uludağ Jinekoloji ve Obstetrik Kış Kongresi. 13-16 Ocak 2005. Uludağ.
 26. Üriner inkontinansta ultrasonografi. IV. Jinekolojik Obstetrik Ultrasonografi Kongresi. 6-9 Ekim 2004. İstanbul
 27. Burch kolposüspansiyon operasyonu. Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu. 10-12 Eylül 2004. Kayseri.
 28. Üriner İnkontinans Cerrahisi. Kocaeli Üniversitesi 5. Mezuniyet Sonrası Kurs. 30 Mayıs 2004. Kocaeli.
 29. Tepecik SSK Eğitim Hastanesi Eğitim Programları. 13 Mayıs 2004 İzmir. Yaptığı Operasyonlar:XI. Vajinal histerektomi, Sakrospinöz ligament fiksasyonu, McCAll kuldoplasti, Kolporafi anterior-posterior, Midüretral propilen sling operasyonuXII. TAH, McCAll kuldoplasti, Sakrokolpopeksi, Paravajinal onarım, Kolporafi posterior.XIII. Vajinal histerektomi, Sakrospinöz ligament fiksasyonu, McCAll kuldoplasti, Kolporafi anterior-posterior, Midüretral propilen sling opersyonuXIV. McCAll kuldoplasti, Sakroservikopeksi, Bilateral round Ligament Kısaltılması, Burch kolposüspansiyon, Kolporafi posteriorXV. Midüretral polipropilen sling
 30. İnkontinans ve pelvik tabanın değerlendirilmesinde ofis girişimleri. IV. Ulusal Jinekoloji ve Obstetrik Kongresi. 20-25 Nisan 2004. Antalya
 31. İnkontinans cerrahisi Burch & TFU. Haseki Hastanesi Eğitim Toplantısı. 10 Nisan 2004. İstanbul
 32. İnkontinans cerrahisi komplikasyonları. 11-12 Mart 2004, Ege Ürojinekoloji Sempozyumu. İzmir.
 33.  Üriner inkontinansın tedavisi tension-free üretropeksi mi diğerleri mi?. Palandöken Kış Kongresi. 3-7 Mart 2004, Erzurum.Workshop operatörü. Palandöken Kış Kongresi. 3-7 Mart 2004, Erzurum.Yaptığı Operasyonlar:XVI. Midüretral polipropilen sling (MPS) XVII. Paravajinal onarım
 34. Üriner inkontinans: değerlendirme ve tedavi. 13 Şubat 2004. Haydarpaşa Numune Hastanesi eğitim toplantısı. İstanbul
 35. Urogynecology and ultrasound assesment. 5-7 Aralık 2003. Ian Donald Advanced Ultrasound Course. İstanbul
 36. Tension-free üretropeksiler. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 27-28 Eylül 2003. Eskişehir.
 37. Workshop operatörü. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 27-28 Eylül 2003. Eskişehir. Operasyon: Midurethral polypropylene sling (MPS)
 38. Üriner inkontinansta yeni bir teori, yeni bir yaklaşım: İntegral teori ve Tension-free üretropeksiler (TVT, IVS, MPS). Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-Düzce
 39. Workshop operatörü. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-DüzceYaptığı OperasyonlarXVIII. IVS (intra vaginal slingplasty)XIX. MPS (midüreral polipropilen sling)XX. Burch kolposüspansiyonXXI. Paravajinal onarım, KPXXII. Sakroservikopeksi, McCall kuldoplasti, Burch kolposüspansiyon, KP.XXIII. TAH, Sakrokolpopeksi,McCall kuldoplasti,Burch kolposüspansiyon,KPXXIV. VH, KA, KP, sakrospinöz fiksasyon, Midüretral Polipropilen Sling
 40. Hasta değerlendirilmesi.Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-Düzce
 41. Perineal ultrasonografi. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-Düzce
 42. Ürodinami. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-Düzce
 43. Üriner İnkontinans. Dr. Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Eğitim Toplantıları. Ankara. 27/03/2003
 44.  Üriner inkontinansta ultrasonografi. JİNERAD 2002/ Jinekolojik Görüntüleme Kursu. 20-21 Aralık 2002. İstanbul.
 45. Üriner inkontinansın cerrahi tedavisinde retropubik teknikler. Eskişehir Tıp Günleri. 15-16 Kasım 2002.
 46. Choice of surgical procedures in postmenoposal patients with pelvic floor disorders. II. İnternational Congress of Menopausis and Osteoporosis. 18-21 September, 2002.
 47. Ulusal Jinekoloji Obstetrik Kongresi, Eylül 2001, İstanbul. Panelist
 48. Retropubik cerrahi teknikler. Çukurova Ürojinekoloji Sempozyumu 22-23 Mart 2001. Adana
 49. Üriner inkontinans. Kartal Eğitim ve Araştırma Hatanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği. 28 Ocak 2000. İstanbul
 50. Üriner inkontinans: Klinik ve laboratuar değerlendirme. III. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu. 21-23 Şubat 2000. İstanbul.
 51. Retropubik cerrahi teknikler. II.Urojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 23-24 Eylül 2000 Ankara
 52. Retropubik cerrahi teknikler. Ege Ürojinekoloji Sempozyumu. 10 Mart 2000. İzmir.
 53. Ürojinekoloji oturumu. Stres inkontinansta cerrahi: Burch vs Sling. VII. İnfertilite ve Reprodüktif Endokrinolojide Temel Tanı ve Tedavi Kursu. 28-31 Ekim 1999 Ankara.
 54.  Türkiyede ürojinekolojinin yeri. I.Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul
 55. Üriner inkontinansta cerrahi ve farmakolojik tedavi yöntemleri. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, Ürojinekoloji Hemşirelik Kursu, 8-11 Haziran 1999, İstanbul
 56. Cerrahi tedavinin seçimi ve retropubik cerrahi yaklaşımlar (Burch, MMK ve Paravajinal Tamir. I.Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu Workshop 27-28 Haziran 1998, Akçakoca, Düzce
 57.  Hastanın değerlendirilmesi: tanı yöntemleri, klinik ve laboratuar araştırmalar, görüntüleme teknikleri. I. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 27-28 Haziran 1998, Akçakoca, Düzce
 58. I. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 27-28 Haziran 1998, Akçakoca, Düzce. Yaptığı Operasyonlar:XXV. Burch kolposüspansiyon operasyonuXXVI. Serbest rektus fasyal sling operasyonuXXVII. Alt üriner sistemin görüntüleme teknikleri ile değerlendirilmesi. I. Ürojinekoloji Sempozyumu, 10- 12 Mart 1997, İstanbul
 59. Ürojinekolojik operasyonlar: Vajinal ve Retropubik yaklaşımlar. XIII. Zeynep Kamil Jinekopatoloji Kongresi, 19-21 Haziran 1996, İstanbul

TOPLANTI

 1. TJOD Urojinekoloji Kursu. 25 Ekim 2007 Antalya. Kurs moderatörü
 2. II. Ege Endoskopik Cerrahi Kongresi. 4-7 Nisan 2007. Kurs moderatörü
 3. V. Ulusal Jinekoloj-Obstetrik Kongresi 16-21 Mayıs 2006. Antalya. Urojinekoloji Kursu direktörü.
 4. III. Urojinekoloji Kongresi. 21-23 Eylül 2005. İstanbul. Kongre Sekreteri
 5. Ürojinekoloji ve Pelvik Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu. 10-12 Eylül 2004. Kayseri. Kurs sekreteri
 6. Maternal Fetal Tıp ve Perinataloji Derneği Bölgesel Toplantısı. 31 Mayıs 2003. Akçakoca. Organizasyon Komitesi üyesi.
 7. Ürojinekoloji ve Pelvis Rekonstrüktif Cerrahi Mezuniyet Sonrası Kursu-Workshop. 11-13 Nisan 2003. Akçakoca-Düzce. Kurs koordinatörü.
 8. II. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 17-20 Nisan 2002, İstanbul. Kongre sekreteri
 9. Çukurova Ürojinekoloji Sempozyumu 22-23 Mart 2001. Adana. Sempozyum sekreteri
 10. III. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu. 21-23 Şubat 20001 İstanbul. Kurs sekreteri
 11. II. Urojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 23-24 Eylül 2000 Ankara. Kurs sekreteri
 12. I. Ulusal Ürojinekoloji Kongresi, 8-11 Haziran 1999, İstanbul. Düzenleme kurulu üyesi
 13. Ürojinekoloji Mezuniyet Sonrası Kursu, 27-28 Haziran 1998, Akçakoca, Düzce. Kurs koordinatörü
 14. Ürojinekoloji Sempozyumu, 10-12 Mart 1997, İstanbul. Düzenleme kurulu üyesi

Oturum başkanlıkları

 1. V. Ulusal Jinekoloj-Obstetrik Kongresi. Serbest tebliğler bölümü. 16-21 Mayıs 2006. Antalya
 2. Türk jinekoloji Derneği Anneler ve Bebekler Ölmesin. Samsun. Ovulasyon indüksiyonu-Menopoz oturumu. 18 eylül 2005.
 3. Türk jinekoloji Derneği Anneler ve Bebekler Ölmesin. 5 Haziran 2005. Van. Menopoz- Uterus rüptürleri orturumu.
 4. IV.International Congress of reproductive health & family planing. April 20-23, 2005. PID Oturumu
 5. Zeynep Kamil XXII. Jinekopatoloji Kongresi. 9-11 Haziran 2004. İstanbul Preterm eylem ve EMR
 6.  IV. Mezuniyet sonrası eğitim programı. 20 Nisan 2003. Kocaeli Perinatoloji oturumu
 7. III. International Congress of family planing. April 20-23, 2003. Kontrasepsiyon alanında özgün araştırmalar oturumu
 8. II. Urojinekoloji Kongresi. 17-19 Nisan 2002 İstanbul.
 9. I. International Congress of reproductive health & family planing. April 20-23, 2001. Antalaya. Serbest bildiriler oturumu