Gebelik Belirtileri Nelerdir?

3630

Gebelik belirtileri, hamileliğin ilk belirtisi, adet gecikmesidir. Hamilelik testi günümüzde çok duyarlı hale getirilmiştir ve adet gecikmesi olmadan dahi hamilelik testi ile saptanabilmektedir. Hamilelik teşhisi kan ya da idrarda koryonik gonadotropin adı verilen hormonunun saptanması ile tespit edilir.

Gebelik belirtileri, bu hormonlar yumurtlamadan 8 Gün sonra bile kanda yüksek oranda oryaya çıkarlar. Hormon düzeyinin 25 mIU/L üzerinde olması hamilelik durumunun mevcut olduğunu gösterir.

Gebelik belirtileri, hormon düzeyinin 5 mIU/L altında olması durumu ise hamileliğin gerçekleşmediğini gösterir, sonuçların ara değerlerde çıkması ise, testin iki gün sonra tekrarı edilmesi gerektiğini gösterir. Genelde idrar testleri de bu seviyede Pozitif sonuç verir.

gebelik belirtileri
gebelik belirtileri, gebelik belirtileri nelerdir

Hamilelik rahim içinde ve sağlıklı seyri olup olmadığı sadece ultrasonografi ile öğrenilebilir. Dış gebelik adı verilen, hamileliğin rahim dışında olduğu durumlarda da hamilelik testi pozitif çıkar. Normal, sağlıklı gebelik belirtileri neredeyse 2 gün ara ile koryonik gonadotropin seviyesi iki misline çıkar, ancak dış gebelik ya da düşük hallerinde hormonun artışı daha yavaş seyretmektedir.

Vaginal yoldan uygulanan ultrasonografi ile son adet tarihinden 5 hafta sonra rahim içinde gebelik belirtileri, kesesi meydana gelebilir. Bunun için koryonik gonadotropin seviyesinin minimum 1500 mIU/ml olması gerekir.

Gebelik belirtileri, hormon seviyesi 5000 mIU/ml düzeyine çıktığında embryo, 15000 mIU/ml düzeyine çıktığında ise kalp atışları fark edilecek seviyeye gelir. Karından uygulanan ultrasonografide bebeğin kalp atışlarının görülebilmesi için hamileliğin minimum 7 haftalık olması gerekir.

Erken gebelik belirtileri döneminde uygulanan ultrasonografinin hamilelik yaşının saptanması bakımından oldukça önem taşır. Daha sonra ultrasonografinin hata payı artabilir, özellikle günü geçen hamilelerde kesin olarak hamilelik yaşını öğrenmek için erken hamilelikte yapılmış olan ultrasonografilerden faydalanılır.

Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Muhtemel doğum tarihini saptanmaya çalışırlırken Naegele formülü kullanılır. Bu formüle göre son adet tarihinin ilk gününe 7 gün ekleyip 3 ay geriye gidilir. Örneğin son adet tarihi 15 Nisan olan bir gebenin olası doğum tarihi 22 Ocak olacaktır.

Gebelik Belirtileri

Aşağıdaki belirtiler hamileliğin ilk döneminde en yaygın şekilde görülen belirtilerdir:

• Adetin gecikmesi

• Memelerde dolgunluk, hassasiyet, meme ucunda koyulaşma, meme başında karıncalanma hissi

• Karnın alt kısmında dolgunluk, şişkinlik ve bazen hassasiyet

• Bulantı ve kusma

• Yorgunluk, uykuya eğilim, başdönmesi

• Sık idrara çıkma

• Vajina salgılarının artması

• Bel ağrısı, kasıklarda ağrı

Gebelik belirtileri, bu sayılan belirtilen hamilelik oluştuğu andan itibaren kadının vücudundan salgılanmaya başlanan Gebelik belirtileri hormonlarının ve salgılanma düzeyleri artan östrojen ve progesteron hormonlarının etkisiyle oluşur. Bu fizyolojik hormonal değişikliklerin ise olmasının sebebi, hamilelik vücudun uyumlu bir hale getirilmesidir.

Bu belirtiler bir hamilelilğin habercisi olabilir. Kesin teşhis için hamilelik testi yapılmalı ya da ultrasonda gebelik gözlenmelidir.

Hamilelik Testi

Gebelik belirtileri, Hamilelik, rahim içinde (dış gebelik durumunda tüplerde ya da karınboşluğu gibi bir yerde) yerleştiği andan itibaren trofoblast hücreleri tarafından HCG (Human chorionic gonadotropin) ismi verilen bir hormonsalgılanmaya başlar.

Gebelik belirtileri, normalde kanda ve idrarda çok az bir oranda görülen bu hormonun arttığının çeşitli testlerle gösterilmesi vücutta bir hamilelik olduğunun kesin olarak göstergesidir.

Kandaki ve idrardaki HCG oranının bu hormona yapısal olarak çok benzeyen luteinizan hormon (LH) isimli yumurtlamadan görevli hormon ile karışmasını engellemek adına HCG hormonunun beta fraksiyonu yani ß-HCGölçümü uygulanır.

İdrarda uygulanan hamilelik testi

Kanda ß-HCG belli bir eşik seviyesine eriştiğinde idrara çıkmaya başlar ve hamileliğin ilerlemesiyle idrardaki seviye de yükselir. İdrarla yapılan hamilelik testi hedefi, bu ß-HCG’nin mevcudiyetini ya da yokluğunun belirlenmesine dayanır.

Gebelik belirtileri, farklı testlerin duyarlılığı arasındaki farklılıklar idrardaki oranı tanıyıp tanıyamamaları ile ilişkilidir. Duyarlı bir test idrarda hamileliğin en erken dönemlerindeki düşük seviyedekiß-HCG’yi tanıyabilirken, duyarlılığı bulunmayan testler hamilelik biraz daha ilerleyip idrardaki seviye yükseldiğinde, yani daha geç bir dönemde hamileliği fark edebilirler.

Gebelik Belirtileri Nelerdir?

Eczanelerde ya da evlerde uygulanabilen hazır test kitleri ile kolayca yapılabilen idrarda hamilelik testleri güvenilirliği üretici firma tarafından % 99 olarak belirtilir ancak yapılan araştırmaların gösterdiği veriler ışığında bu oranın yüzde ellilere dek düştüğü bilinmektedir.

Gebelik belirtileri, Laboratuvar şartlarında yapılan testlerde idrarda hamilelik testi ise adet gecikmesinin daha az olduğu zamanlarda da güvenilir neticeler verebilmektedir. Bu hamilelik testi daha düşük hormon seviyelerini fark edebilen ve bu sebeple de hazır test kitlerine göre daha duyarlı olan testlerdir.

Kan testi (kanda beta HCG ölçümü):

İdrar testleri ß-HCG’nin olup olmadığını saptayabilir, ancak kan testleri ß-HCG’nin kandaki seviyesini saptarlar. Bu sayede hormon salgısının başladığı en erken dönemlerde, daha adet gecikmesi dahi meydana gelmeden kanda ß-HCG oranı belirlenerek hamileliğin tanısı konabilir,ya da gebelik belirtileri  oluşmadığı şeklinde kesin kanıya varılabilir.

Kanda ß-HCG testi hamilelik testi olarak uygulanmasının dışında, dış gebelik, mol gebeliği, düşük gibi sorunların teşhisinde de kullanılan oldukça önemli araçlardır.