Genital Organ Sarkması Nedir?

1742

Genital organ sarkması sarkması idrar torbası ile komşu olan vajina ön duvarının idrar torbası ile birlikte, rahmin ve/veya  vajina arka duvarıyla komşu olan kalın barsağın son kısmının vajinadan dışarı doğru sarkmasıdır.  Sarkan kısım çoğunlukla beraberinde vajinanın diğer bölümlerini de aşağı doğru çekerek bu alanlarda da sarkmaya neden olmaktadır.

Nedenleri nelerdir?

Genital organ sarkmasının en önemli nedenleri doğumla ilgili nedenlerdir. Çok sayıda doğum yapma, zor doğum yapma, iri bebek doğurma, müdahaleli doğum yapma(vakum, forseps) gibi durumlarda pelvisin destek dokusu zarar görmektedir. Buna bağlı olarak da sarkma oluşmaktadır.

Ayrıca kronik akciğer hastalıkları( KOAH, astım, bronşit), şişmanlık, kabızlık, ağır işlerde çalışma, genetik yatkınlık ve bağ dokusu zayıflıkları diğer nedenlerdir.

Görülme sıklığı nedir?

Ülkelere ve doğum sayısına bağlı olarak değişmektedir. Doğurganlığın yüksek olduğu ülkemizde oran yüksektir. Doğum yapmış kadınların yarısından fazlasında değişik derecelerde genital sarkma görülmektedir.

Bulgusu nedir? Hangi şikayetler olur?

Genital sarkmaların bulgusu vajinada ele gelen kitledir. Hasta önce idrar kaçırabilir. İleri aşamalarda ise tam tersi idrar yapmakta zorluk çekebilir. Hatta vajina ön duvarını parmakları ile yukarı iterek idrarını yapar. Eğer kalın barsağın son kısmı da sarkmışsa büyük abdestini rahat yapamamakta, kabızlık olmakta ve elle vajina arka duvarına basarak büyük abdestini yapabilmektedir. İlerlemiş vakalarda böbrek fonksiyonlarında da bozulma olmaktadır.

Genital sarkmalarda bir diğer önemli sorunda vajinanın genişlemesine yada dışarı çıkmasına  bağlı olarak cinsel ilişkinin kalitesinin düşmesidir. Kadın önceki gibi cinsel ilişkiden zevk alamamaktadır. Aynı şekilde eşi de benzer hoşnutsuzluğa sahip olmaktadır.

Tedavisi nedir?

Genital sarkma tedavisi temel olarak ameliyattır. Yaşlı ameliyat olamayacak hastalarda peser dediğimiz silikondan yapılma halkalar kullanılmaktadır. Bu halkaların belirli sıklıkla çıkarılıp temizlenmesi gerekmektedir.

Genital sarkma tedavilerinde de tıbbın ve teknolojinin gelişmesi ile birlikte yenilikler olmuştur. Eskiden başarı oranları düşük ve hastanede uzun süre kalmayı gerektiren ameliyatlar yapılırdı. Günümüzde mevcut ameliyatların yanında meş dediğimiz tıbbi file şeklindeki bezler vajinal yoldan doku altına yerleştirilmektedir. Bu sayede başarı oranları % 90’ın üzerine çıkmıştır. Ayrıca yeni bir tedavi yöntemi de robotik cerrahidir. Robotik cerrahide kapalı ameliyatla rahim yada rahim alınmışsa vajina tepesi meşle arkadaki kemik dokuya tespit edilmektedir. Bu ameliyatında başarı oranı da % 90’ın üzerindedir. Bu ameliyatta geniş kesi olmamakta, kanama, ağrı az olmakta ve hasta işine erken dönebilmektedir.

Ayrıca cinsel ilişkisi olmayan hastalarda vajina kat kat kapatılmaktadır(kolpokleizis). Bu da etkili bir yöntemdir.

Genital sarkması olan hastalar iyi değerlendirilmeli ve uygun ameliyat yapılmalıdır. Sarkan bütün alanlar tedavi edilmelidir. Eksik bırakılan alanlar ameliyat sonrasında diğer alanlarında sarkmasına neden olmaktadır. Bu hastalıkta en etkili ameliyat ilk ameliyattır. Sonraki ameliyatlar hem daha zor olmaktadır hem de tekrarlama ihtimali daha yüksektir.

Genital sarkmaya eşlik eden idrar kaçırma da aynı seansta düzeltilebilir.