İdrar Kaçırmada Manyetik Sandalye

4112

İdrar kaçırmada manyetik sandalye, (Ekstrakorporal manyetik innervasyon: ExMI) Karın boşluğunun alt kısmını pelvis tabanı dediğimiz bir kas tabakası oluşturur. Bu kas tabakası karın içi organların dışarı çıkmasını engellediği gibi idrar yapma, dışkılama ve vajen fonksiyonlarını da sağlar. Kadınlarda bu kas tabakasının çeşitli nedenlerle  zayıflaması ve aşağı doğru sarkmasıyla birlikte idrar kaçırma, gaz yada büyük abdesti tutamama ve cinsel fonksiyon bozuklukları oluşur.

İdrar Kaçırmada Manyetik Sandalye

Pelvis tabanın fonksiyon bozuklukları hastanın şikayetlerine bağlı olarak ya operasyonla ya da fizik tedavi ve egzersiz gibi konservatif yöntemlerle tedavi edilir. Konservatif tedavi yöntemlerinde amaç pelvis kaslarının güçlenmesini sağlamaktır. Ayrıca, Hastanın eğitimi, konuyla ilgili bilgilendirilmesi, tedaviye uyumu ve katılımı başarıyı artırmaktadır.

manyetik sandalye
manyetik sandalye tedavisi, idrar kaçırma manyetik sandalye

Manyetik tedavi nasıl yapılır?

Ekstrakorporal manyetik innervasyon (ExMI) adı verilen manyetik dalgalarla tedavide pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalarla uyarılmaktadır. Kaslar her manyetik dalgada kasılır ve sonrasında gevşer. Hasta tedavi süresince pelvis kaslarının kasılıp gevşediğini hisseder.

Manyetik sandalye, bu uyarı üretral ve anal sfinkter fonksiyonlarını artırır, mesane kasılmasını azaltır ve pelvik taban kaslarını güçlendirir. Hastaya diğer konservatif tedavi yöntemlerindeki gibi vajene ya da rektuma herhangi bir prob (alet) uygulanmaz. Hasta bir sandalyede 20-30 dakika süreyle elbiseleri ile oturur.  İdrar kaçırmaya, gaz ve büyük abdest kaçırmada eşlik ediyorsa bu şikayetlerde tedavi sonrasında düzelmektedir.

Manyetik sandalyenin yan etkisi var mı?

Çok yeni bir tedavi yöntemi olan manyetik sandalyenin herhangi bir yan etkisi yoktur. Haftada 2 ya da 3 kez -10 hafta uygulanmaktadır. Görevli hemşire tarafından doktorun öngördüğü şekilde uygulanır. Literatürde başarı oranları oldukça yüksektir (%60-80). Her tip idrar kaçırmada etkilidir.

Tedavide düşük ve yüksek frekanslı dalgalar kullanılmaktadır. Hasta sandalyede oturduğu süre içinde ilgili bölgede hafif bir titreşim yada dalgaların çarpma hissini duyabilir, hatta pelvik kasların kasıldığını hissedebilir. Tedavi sırasında ve sonrasında ağrı duyumaz. Tedavi biçimi hastanın şikayetine göre mutlaka hekim tarafından düzenlenmelidir.

İdrar Kaçırmada Manyetik Sandalye

Tedavi sonrası hastanın yaşamı üriner günlük, ped test, stres test ve ürodinami bulgularına göre yeniden düzenlenmelidir. Hasta pelvik ve ürogenital sistem fonksiyonları bakımından bilgilendirilmelidir. Manyetik sandalye,  tedavinin hekim tarafından öğretilen pelvik taban egzersizleriyle(Kegel) desteklenmesi başarıyı artırmaktadır.

Manyetik tedavi yalnızca inkontinansta değil, erkek ve kadının orgazm problemlerinde, cinsel fonksiyon bozukluklarında gaz ve dışkı kaçırmada, gece idrar kaçırmada, ereksiyon sorunlarında  ve prostat ameliyatları sonrası idrar kaçırmada da uygulanmaktadır.