Aşırı Aktif Mesane Tedavisi

3371

Aşırı aktif mesane tedavisi, idrar kaçırma ile ilgili bir sendromdur. Sıklığı ülkeden ülkeye göre değişmekle birlikte ülkemizde 18 yaş üstü kadınların üçte birine yakon oranda  bu sendromla karşılaşılmaktadır. Bu durumla karşılaşan kadınlarda genellikle:

 • sık idrara çıkma,
 • gece sık idrar yapma,
 • acil idrar yapma hissi
 • acil idrar yapma hissiyle birlikte idrar kaçırma görülür.

Aşırı Aktif Mesane Tedavisi

 • İlaç tedavisi. Antikolinerjik ve antimuskarinik ilaçlar kullanılır. Bu ilaçların yan etkileri ağız kuruluğu, kabızlık, göz içi basıncını artırma v

  dınların sosyal yaşantısını olumsuz etkilemekte ve hayat kalitelerini ciddi olarak düşürmektedir.

  Bu durum tedavisi zor bir durumdur. Tedavide amaç hayat kalitesinin yükseltilmesidir. Tedaviyi aşağıdakiler oluşturur.

  e kalp atışını artırmadır. Yan etkileri nedeniyle yaşlı hastalarda dikkatli kullanılmalıdır.

 • Fonksiyonel elektrik stimülasyonu(FES). Vajene elektrik stimülasyonu yapan ve kasılmayı uyaran bir alet yerleştirilir ve vajen etrafındaki kaslar ve mesane kasları çalıştırılır. Başarı oranı % 60-70’dir. Tedavi 2 ay süreyke haftada 2 kez yapılır.
 • Manyetik sandalye. Manyetik alan oluşturan bir koltuğa oturulur. Manyetik dalgalarla vajen kasları, mesane ve kalın barsağın son kısmı çalıştırılır. 1.5-2 ay süreyle  haftada 2- 3 kez uygulanır. Başarı oranı % 70 cıvarındadır.
aşırı aktif mesane tedavisi
aşırı aktif mesane tedavisi

Aşırı Aktif Mesane Tedavisi

 • TENS cihazlarıyla deri üstünden sinir uyarısı.
 • Vajinal östrojen tedavisi. Menopoz sonrası hastalarda olumlu etkisi vardır.
 • Nöromodülasyon. Cerrahi bir işlemdir. Bir iğneyle sakrum içindeki sinire girilip sinir uyarılır.
 • Botoks enjeksiyonu. Aşırı aktif mesane tedavisi, son seçeneklerden biridir. Mesane içine botoks enjekssiyonu yapılır. 6-8 ayda bir tekrarlanmalıdır. Azda olsa tedavi sonrası kadınların bir kısmında sonda gerekebilir.

Tedaviyi hastanın yaşı, şikayetlerin derecesi ve medikal durumuna göre seçmek gerekir. Tedaviler kombine edilebilir. Basitten karmaşığa doğru seçim yapılmalıdır.

Aşırı aktif mesane tedavisinde her geçen gün yeni yöntemler geliştirilmekle birlikte tedavisi mümkün olan bir hastalıktır. Aşırı aktif mesane tedavisi konusunda vermiş olduğumuz teorik bilgileri okudunuz.

Tedavi süreci konusunda hekime başvurmanız gerekmektedir. Mesane tedavisinde kullanılan yöntemler bu yazıda anlatılmıştır. Aşırı aktif mesane ve idrar kaçırma konusundaki yazımıza bu linkten ulaşabilirsiniz.

Petros ‘KRAL ÇIPLAK’ dedi. Bilinenin aksine, acil idrar kaçırmanın (aşırı aktif mesane: AAM) Kesin tedavisi vardır ve bu ameliyattır.

Öksürme ve hapşırma sırasında idrar kaçıran(stres inkontinans) hastaların tedavisinde bir devrimi gerçekleştiren ameliyat olan TVT’yi bulan ve ürojinekolojinin önderlerinden biri olan Peter Petros acil idrar kaçırmanın tedavisinin bilinenin aksine ameliyat olduğunu ifade etti.

Alanının en prestijli dergisi olan International Urogynecology Journal son sayısında çıkan özel makalesinde Karjalainen ve arkadaşarının(2022) çalışmasının bunu doğruladığını vurguladı. Bu bilim adamlarının 2933 kadında yaptıkları çalışmada genital organ sarkma ameliyatı olan hastaların % 75’nin acil idrar kaçırma şikayetlerinin geçtiğini gösterdiler.

Peros bu konuda 1997 de kendi çalışmasını ve sonrasında bazı çalışmaların bu teoriyi desteklediğini ama bu kadar çok sayıda hastayı kapsamadığını ifade etti. Petros bu çalışmanın aa! denilerek geçiştirilemeyeceğini, kesin tedavisi olmayan AAM’de artık artık yeni bir yol olduğunun vurgusunu yaptı.