İdrar Kaçıran Hastalarda Ürodinami

1730

İdrar kaçıran hastalarda ürodinami, Ürodinamik incelemeler idrar torbası fonksiyonlarını değerlendirmek için kullanılırlar. İdrar kaçıran hastalarda kaçırma nedenini ve derecesini ortaya çıkaran bir tetkiktir.

İdrar Kaçıran Hastalarda Ürodinami

Ayrıca işeme bozukluklarında sifinkter fonksiyonu hakkında fikir verdiği için tanıda kullanılmaktadır. Ürodinami ile hastanın idrar torbasının kapasitesi, duyarlılığı, toleransı konusunda fikir sahibi olunur. Ayrıca hastanın idrar torbası kendiliğinden kasılıyorsa bu kasılmalarda ürodinamide saptanabilir. İdrar kaçıran hastalarda hastanın hangi basınç değerlerinde idrar kaçırdığı saptanabilir. Bu değerlere göre ameliyat seçiminde hekime fikir verebilir.

İdrar Kaçıran Hastalarda Ürodinami

Ürodinamik  inceleme sırasında hastanın idrar torbasına hem sıvı vermek hem de basıncı ölçmek için ince bir kateter uygulanmaktadır. Karın içi basıncı ölçmek içinse vajinaya benzer bir kateter uygulanmaktadır. Bu kateterler bilgisayar kontrolündeki cihazlarla ilişkilendirilir ve inceleme sırasında basınç değişiklikleri, verilen sıvı, ilk idrar hissi, hangi basınçlarda kaçırdığı ve varsa kendiliğinden kasılmalar kaydedilir ve çıktı olarak alınır.

Hekim ürodinamik incelemeye bakarak hastanın idrar torbasının kendiliğinden kasılması var mı yok mu saptayabilir.

İdrar Kaçıran Hastalarda Ürodinami, Ayrıca mesanenin toleransı, duyarlılığı, kapasitesi ve hangi basınçlarda idrar kaçırdığı konusunda fikir sahibi olur. Ürodinamik inceleme için ideal olan tedaviyi planlayacak hekimin ürodinami yapmasıdır.