İdrar Kaçırma Ameliyatı

2366

idrar kaçırma ameliyatı idrar kaçırma kadınlarda sıklıkla iki şekilde görülür. Birincisi öksürüp aksırma sırasında(stres tipi kaçırma), diğeri ise acil tuvalete yetişememe (aşırı aktif mesane) şeklindedir. İdrar kaçırma ameliyatı bu iki tip idrar kaçırma tedavisi de farklıdır. Öksürüp aksırma sırasında kaçırma olan hastaların tedavisi ameliyattır. Acil tipte idrar kaçıranların tedavisi ise ameliyat dışı tedavilerdir(ilaç, FES, manyetik sandalye)

İdrar Kaçırma Ameliyatı

Stres tipi idrar kaçırmada eskiden karnın açılmasını gerektiren, genel anestezi altında yapılan ve hastanede uzun süre kalmayı gerektiren ameliyatlar yapılırdı. İdrar kaçırma ameliyatı kanama, organ yaralanma ihtimali ve  idrar sondasının uzun süre kalma ihtimali fazlaydı.

Oysa son 15 yıldır uygulanan idrar kaçırma ameliyatı da adeta bir devrim olmuştur.  Bu tip operasyonlar lokal anestezi ile yapılabilmektedir.

İdrar kaçırma ameliyatı hastanede uzun süre kalmayı gerektirmemekte ve komplikasyonlar çok az olmaktadır. Ayrıca, başarı oranları ise şu andaki verilere göre 11 yıllık sürede % 90’ın üzerindedir.

İdrar Kaçırma Ameliyatı

İdrar kaçırma ameliyatı 1 cm genişliğinde bir bant idrar torbasından idrarın dışarı akmasını sağlayan üretra dediğimiz boru şeklindeki organın altından geçirilmekte ve kasıklardan yada pubis üzerinden çıkarılmaktadır. İdrar kaçırma ameliyatı kanama ve ağrı çok az olmaktadır. Hasta hastanede kalmamaktadır, işe ve normal yaşama dönüş süresi ise kısadır.

İdrar Kaçırma Ameliyatı

İdrar kaçırma ameliyatı öncesi hasta bu konuda yetkin bir hekim tarafından değerlendirilmeli, gerekirse idrar torbası fonksiyonlarının araştırıldığı ürodinami dediğimiz testler uygulanmalıdır. İlk ameliyat etkili ve doğru endikasyonla yapılmalıdır. Başarısız olmuşsa sonraki idrar kaçırma ameliyatı daha zor ve başarı oranı daha düşük olacaktır. İdrar kaçırma ameliyatı hastanın teşhisin konulması, idrar kaçırma ameliyatı hazırlık süreci ve ameliyat sonrası süreci içermektedir.

idrar kaçırma ameliyatı risksiz ve başarılı bir şekilde yapılmakta, hasta kısa süre içinde sağlığına kavuşmaktadır. İdrar kaçırma ameliyatı doğru tedavi ve operason ile hastanın iyi eski sağlığına kavuşması için yapılmaktadır. İdrar kaçırma ameliyatları hayati risk taşıyan ameliyatlar değildir. İdrar kaçırma ameliyatları başarı oranı çok yüksektir. Bütün bu konularda uzman bir hekimden yardım almanız önemlidir.