İdrar Kaçırmada Tvt Operasyonu

1625

İDRAR KAÇIRMADA TVT OPERASYONU (TENSİON FREE VAGINAL TAPE)

Öksürme ve gülme gibi karın içi basıncın arttığı durumlarda oluşan idrar kaçırmaya stres tipi idrar kaçırma denir ve tedavisi ameliyattır.  Eskiden genel anestezi ile yapılan karnın açılmasını gerektiren, uzun süren ameliyatların yerine 1990’lı yılların ortasından itibaren TVT operasyonu kullanılmaya başlanmıştır. Bu operasyon idrar kaçırma cerrahisinde bir devrim yapmıştır. Bu gün tıbbi literatürde en uzun takip süresine(17 yıl) ve en yüksek başarı oranına sahip operasyondur. Bu operasyonda, idrar torbasından idrarı dışarı akıtan organ olan üretra altına 1 cm genişliğinde bir bant yerleştirilmekte ve bu bantın uçları pubis kemiğinin üzerinde karından çıkarılmaktadır. Bu bant ameliyat ipliklerinden örülmüştür ve vücutta reaksiyon yapmamaktadır.

Bu operasyonun TOT operasyonundan farkı bantların uçlarını çıkarıldığı alanlardır. TOT’da bantın uçları kasıklardan çıkarılmaktadır. TVT daha zor bir operasyondur ama başarı oranı özellikle zor olgularda TOT’dan daha yüksektir.

Bu operasyonun üstünlükleri:

  • Kısa sürmektedir(ortalama 30 dakika)
  • Başarı oranı % 90’ın üzerindedir
  • Lokal anestezi ile yapılabilmektedir
  • 1-2 cm. lik kesilerle yapılmaktadır
  • Aynı gün hasta taburcu olmaktadır
  • Hasta ameliyat sonrası 1-2 gün içinde işine dönebilmektedir.
  • Nüks vakalarda TOT’dan daha başarılıdır.
  • Literatürde hasta takip süreleri TOT’dan daha uzundur.