Jinekolojide Laparoskopik ve Robotik Cerrahi: Cerrahi Workshop