Açıklanamayan Kısırlık

2117

Açıklanamayan kısırlık, normal sperm analizi yapılan, ovulasyon gerçekleştiği ispatlanan, rahim içi kontrolü yapılan, fallop tüpleri kontrol edilen ve bu kontrollerin normal çıkması sonucu kısırlığın nedeninin saptanamaması durumuna, tanımlanamayan ya da açıklanamayan infertilite (kısırlık) denilmektedir. Kısırlık tanısı konulmuş çiftlerin yaklaşık  %10-%20’ sinde kısırlık nedeni saptanamamaktadaçıklanamayan kısırlıkır.

Tanımlanamayan  infertilite de, kadının kısırlık süresi ve yaşı üreme kapasitesi ve tedaviye cevap verme süresi bakımından önemlidir. Nedeni belli olmayan kısırlıkta yıllar içinde, herhangi bir tedaviye başvurmadan gebelik gerçekleşmektedir.

 

Açıklanamayan kısırlık, fakat geçen zaman gebe kalamama riskini arttırdığından zaman kaybetmeden tedaviye başvurulmalıdır. Örneğin; 3 yıldır infertil olan bir çiftin her ay için hamile kalamama riskleri %1-2 oranında artmaktadır ve kadının yaşı 30 yaş üzeri ise her yıl bu oran %10 artmaktadır. Uygulanan tedavi ile aylık gebe kalma oranının normal çiftlerin seviyesine çıkarılması hedeflenmektedir.

Açıklanamayan Kısırlık

Tanımlanamayan İnfertilitenin Nedeni Nedir?

Adından da anlaşıldığı gibi, yapılan tüm tetkiklere rağmen nedeni saptanamamaktadır. Bu, infertilitenin bir nedeninin olmadığı anlamına gelmez, henüz bugünün olanakları ile nedenlerinin ortaya konulamadığı anlamına gelir.

Açıklanamayan kısırlık, yalnızca günümüzde henüz tespit edilemeyen immünolojik, genetik ya da kanın pıhtılaşması ile ilgili problemlerin yanı sıra; kadın yumurtalarında ya da erkek yumurtalarında moleküler boyutta oluşan problemlerin, infertiliteye neden olabileceği düşünülmektedir.  Açıklanamayan kısırlık, gelişen teknoloji ile birlikte bu konunun da çözüme kavuşacağı kesindir.

Tanımlanamayan infertilitede tedavi yöntemleri nelerdir?

Tanımlanamayan infertilitede, (kısırlık) bilinen, sıklıkla uygulanan bir tedavi yöntemi yoktur. Kısırlığın nedeni de saptanamadığı için uygulanan tedaviler, karşılaşan yumurta ve sperm sayısını arttırmayı amaçlamaktadır. Infertilite teşhisi konulan çiftlerin bir kısmı 1-3 yıl içerisinde normal yollarla hamile kalabilmektedir. Hamile kalınamaması durumlarında öncelikle, hastalara yumurta sayısını arttırıcı ilaçlar tavsiye edilir. Daha sonra erkekten alınan spermlerin laboratuvar ortamında hazırlanarak rahim içine yerleştirilmesi yöntemi olan aşılama yöntemine geçilir.

Açıklanamayn Kısırlık

Yumurtlama ve aşılama yönteminden sonuç alınamaması durumlarında, hastalara tüp bebek yöntemi tavsiye edilir. Tüp bebek yöntemi, sperm ve yumurtanın laboratuvar ortamında döllendirilip, rahme enjekte edilmesi ile tamamlanan bir yöntemdir. Bu yöntem son yıllarda bir hayli gelişmiş olup tüp bebek ilave yöntemleri (mikro tese, mikro enjeksiyon) ile ciddi anlamda başarı göstermiş kısırlık teşhisi koyulmuş pek çok aile evlat sahibi olmuşlardır.