Rahim Sarkmasında Rahmin Alınması Şart Değildir

1992

RAHİM SARKMASINDA RAHMİN ALINMASI ŞART DEĞİLDİR.

Rahim sarkması çok doğum ve  zor doğum yapmış kadınlarda oldukça fazla görülür. Ayrıca kabızlık, astım, obezite, ağır işler yapmak, genetik yatkınlık diğer nedenlerdir. En önemli bulgu vajinadan dışarı dokuların sarkmasıdır.

Rahim sarkması olan hastalarda eskiden rahim alınıp sonra sarkma düzeltilirdi. Günümüzde bu anlayış terkedilmiştir. Rahimin sarkması bir neden değil bir sonuçtur. Rahimde bir anormallik yoksa kesinlikle alınmamalıdır. Rahmi alınan hastalarda kan kaybı daha fazla olmakta, ameliyat daha uzun sürmekte ve rahmin alınması ile ilgili kompliksyonlar fazla olmaktadır.

Rahim sarkması ameliyatları ya karından ya da vajinal yoldan yapılmaktadır. Karından yapılan ameliyatlarda kapalı ameliyatlar(laparoskopi, robot) tercih edilmektedir. Avantajları; kesi olmaması, kan kaybının az olması, erken hastaneden çıkış ve erken işe dönüştür.

Vajinal yoldan yapılan ameliyatlarda da rahim korunabilmektedir. Rahim pelvis bağlarına asılmakta ya da meş ile pelvis yan duvarlarına fikse edilmektedir. Meş ameliyatları tekrarlayan sarkmalarda ilk tercihtir ve başarı oranları yüksektir.