Gebeliği erteleme gebeliği ötelemeyi düşünen kadınlar mutlaka yumurtalık rezervlerine baktırmalıdır. Gebeliği erteleme yumurtalık rezervi ultrasonografik muayene ve hormon testleri ile kolayca değerlendirilebilir. Bu önlem gereksiz zaman ve para kaybını önleyecektir. Kız çocukları doğduklarında yumurtalıklarında 400.000 civarında yumurta bulunur. Doğumdan ergenlik dönemine kadar geçen sürede yumurta üretimi olmaz ve var olan yumurtaların bir...
Gebelikte beslenme, beslenme alışkanlıkları insan sağlığı açısından büyük önem taşır. Gebelik döneminde bu önem daha da artar. Bilimsel çalışmalar annenin beslenme durumu iyi düzenlendiğinde, anne sağlığının uzun süreli korunabileceği, bebeğin sağlıklı doğması ve gelişmesi yönünden de olumlu sonuçlar alınabileceğini göstermektedir. Sağlıklı beslenme, hem anneyi doğuma ve emzirme sürecine en...