İdrar Kaçırma Tedavisi ve Manyetik Sandalye

1912

İdrar kaçırma manyetik sandalye tedavisi, idrar torbası ve genital organlar pelvis dediğimiz yapının içinde dururlar. Pelvis tabanı karın içi organları yerinde tutmak için güçlü kaslar ve bağlardan oluşur.

İdar kaçırma manyetik sandalye, bu kaslar ve bağlar karın içi organları yerinde tutar. Kadınlar stres tip ve acil tip (aşırı aktif mesane) olmak üzere iki şekilde idrar kaçırır. Pelvis taban kaslarını hasarlı hale getiren ya da zayıflatan nedenler doğum, kabızlık, astım, şişmanlık, ağır işte çalışma ve genetik yatkınlıktır. Bunlar stres tipi idrar kaçırma nedenidir.

İdrar kaçırma manyetik sandalye

İdrar kaçırma manyetik sandalyeİkinci tip idrar kaçırma aşırı aktif mesane(AAM)dir ve anatomik zayıflıkla doğrudan ilişkili değildir. Aşırı aktif mesane idrar torbasının bir fonksiyon bozukluğudur ve nedeni tam olarak bilinmemektedir. Diyabet, multipl skleröz, Parkinson gibi hastalıklarda sık görülür. Fakat, hastaların büyük çoğunluğunda bu hastalıklar yoktur. Bu iki tip idrar kaçırma aynı hastada olabilir. Bu durumu mikst(karma) idrar kaçırma diyoruz. Bu iki tipin bir arada olduğu idrar kaçırmayı tedavi etmek oldukça zordur. Ekstrakorporal manyetik innervasyon (ExMI) adı verilen manyetik dalgalarla tedavi (manyetik sandalye) bu durumlarda kullanılabilir etkili tedavi yöntemlerinden biridir.

İdrar kaçırma manyetik sandalye

Bu tedavide pelvis taban kasları ve sinirleri aralıklı olarak manyetik dalgalarla uyarılmaktadır. Kaslar her manyetik dalgada kasılır ve sonrasında gevşer. Hasta tedavi süresince pelvis kaslarının kasılıp gevşediğini hisseder. Bu uyarı pelvisin bütün kas ve sinirlerini olumlu etkiler. Hasta bir sandalyede 20-30 dakika süreyle elbiseleri ile oturur. İdrar kaçırmaya, gaz ve büyük abdest kaçırmada eşlik ediyorsa bu şikayetlerde tedavi sonrasında düzelir.

Haftada 2 ya da 3 kez –Toplam 20 kez uygulanmaktadır. Herhangi bir yan etkisi olamayan manyetik sandalyenin literatürde başarı oranları oldukça yüksektir (%60-80). Manyetik sandalye gece idrar kaçırmalarında da etkili bir yöntemdir